"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-02

Inbjudan bästa studentuppsats om idrott 2014-15

NYHET SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens. Den/de studenter som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens i november.

Kriterier för deltagande i uppsatstävlingen

  • Deltagarna måste vara medlem i SVEBI 2015-15
  • Uppsatsen skall gälla avancerad nivå och vara examinerad på universitet/högskola i Sverige under perioden 1 september - 5 juni 2015
  • Vinnaren/vinnarna får presentera uppsatsen på SVEBIs årskonferens i Växjö den 11-12 november
  • Tävlingsbidragen skall skickas in senast 19 juni

Medelsmskap i SVEBI

Studentmedlemskap i SVEBI kostar endast 50 kronor per år och insättes på SVEBIs postgirokonto 25 18 21-5. Märk talongen med ditt namn, adress och mailadress. Om du betalar via nätet var vänlig sänd ett mejl med dina persondata till SVEBIS kassör.

SVEBI svarar för vinnarens/vinnarnas resa inom Sverige (resan skall beställas senast 14 dagar efter beskedet och billigaste färdsätt skall användas), logi samt anmälningsavgift till årskonferensen.

Tidsplan

150619 Uppsatsen skickas in elektroniskt150826 Besked till vinnaren/vinnarna
151112 Presentation av uppsatsen

Procedur

Uppsatsen (2 exemplar, ett original och ett avidentifierat) samt uppgift om examinationsdatum, handledare betyg skickas till Erwin Apitzsch, sekreterare SVEBI.

Om fler än totalt tio uppsatser anmäls till tävlingen skall den/de institutioner som anmält fyra eller fler uppsatser avgöra vilka tre (alternativt fler så att det totalt blir maximalt 10 uppsatser) som skall delta i tävlingen. Sätt in medlemsavgiften till SVEBI om detta inte redan är gjort.

Information

Kontakta Erwin Apitzsch, 0708-14 48 65.
 

Inbjudan bästa studentuppsats om idrott 2014-15

Bli medlem i SVEBI

Redaktör: Anna-Karin Eriksson