"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-09

Inbjudan till ett seminarium under folkmusikfestivalen i Umeå 24-25 februari, medverkande bland andra Krister Stoor

NYHET Fredag 24 februari kl 13-16, Umeå Folkets hus (Pettersson-Berger salen),i anslutning till folkmusikfestivalen Umefolk arrangerar Riksförbundet för Folkmusik och Dans och Umeå Folkmusikförening ett seminarium med temat levande kulturarv.

Sveriges ratificerade Unescokonventionen om skydd av immateriella kulturarv för ett år sedan. Konventionens syfte är att lyfta fram kulturarv som skiljer sig från de världsarv i form av byggnader och miljöer som UNESCO engagerat sig för hittills. UNESCO vill nu att kulturarv i form av berättelser, sånger, musik, danser, hantverkskompetens och dialekter uppmärksammas på sina villkor.

”Trygga kulturarvet” är uttrycket som många i Sverige vill använda för att främja att kulturarven lever och inte ”bevaras” musealt i arkivmappar. Samtidigt är det framförallt arkiv- och museiinstitutioner som utarbetar hur detta ska ske. Var kommer utövarna in i processen? Hur bygger vi ett dynamiskt skydd för musik och danstraditioner så dessa kan beröra och angå många? Vilken relation ska vi bygga mellan utövare och institutioner? Vilken roll ska ges till organisationer med många utövare, till utbildningar, professionella artister inom ramen för tryggandet av musik och dansarv? Kan vi se fram emot en ”new deal” mellan arkiv / museer / forskare – utövare / artister / arrangörer som konsekvens av konventionen? Och hur vill vi ha en sådan ”new deal”?

Medverkande:

Annika Nordström, Institutet för språk och folkminnen, Arkivchef Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg är huvudansvarig för arbetet med att utforma hur Sverige ska förhålla sig till Unescokonventionen
Bengt o Elisabeth Martinsson, Folkdansringen, dans- och dräkttraditioner i Norrland
Susanne Odell, Folkrörelsearkivet, proj.ledare, inventeringen av Hardcoreepoken i Umeå
Daniel Pettersson, folkmusiker, ledare/pedagog, för unga folkmusiker
Anders Karlsson, region Västerbotten, projektledare för "berättarlänet Västerbotten"
Krister Stoor, Umeå sameförening och Umeå universitet, det samiska kulturarvet i nutid

Program:

Vad är konventionen? med inledning av Annika Nordström
Hur gör vi nu?
Till vad behöver vi konventionen. Konkreta exempel från Umeå och Västerbotten.
Hur ska samverkan ske mellan föreningar - arkiv – myndigheter?

Samtal med Annika Nordström utifrån konventionen och arbetet i Sverige med dess förverkligande.

Välkommen!

Lars Farago, förbundssekreterare RFoD
lars.farago@rfod.seUlf Persson, ordf. Umeå Folkmusikförening
ulfper@gmail.com

Redaktör: Elin Andersson