"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-12

Inbjudan till forskarutbildningssamarbete mellan skolhuvudmän och Lärarhögskolan

NYHET Lärarhögskolan inbjuder nu skolhuvudmän i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) att inkomma med ansökan om delfinansiering av forskarstuderande.

I våras gick Lärarhögskolan vid Umeå universitet ut till skolhuvudmän med förhandsinformation om en kommande möjlighet om samverkan kring forskarutbildning. Nu är det dags! Lärarhögskolan vänder sig till skolhuvudmän i Västerbotten och Örnsköldsvik med denna förfrågan om att samfinansiera forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området. Nytt för i år är att det finns möjlighet att delfinansiera licentiander, en anställningsform där vi specifikt har skolhuvudmän och yrkesverksamma lärare i åtanke. En licentiatsutbildning innebär två års heltidsstudier där det finns möjlighet för den forskarstuderande att bedriva studierna på t ex halvfart och samtidigt fortsätta att arbeta som lärare.

Sådana licentiatanställningar har tidigare visat sig vara framgångsrika, i synnerhet för lärare som väljer att forska om praktiknära ämnen som kan ge positiv inverkan på skolverksamheten redan under studietiden (se exempel i klippet nedan). Det finns därtill ett stort intresse även från Lärarhögskolans sida att utveckla denna typ av examina och anställningsformer i samarbete med skolhuvudmän, eftersom personer som både har forskarutbildning och är yrkespraktiskt verksamma har en unik dubbel kompetens som gör dem högst attraktiva för framtida satsningar på skolnära forskning och utvecklingsarbete. Möjligheten för skolhuvudmän att samfinansiera anställningar med doktorsexamen som slutmål kommer givetvis fortfarande att finnas kvar.

Mer detaljerad information om satsningen hittar du här.

Se klippet med den numera guldäpple-belönade högstadieläraren Cecilia Johansson som gick en licentiatsutbildning vid Umeå universitet

Forskarutbildningen för nyantagna licentiater och doktorander kommer sedan att inledas i september 2018.

Ansökan om att samfinansiera tjänster med Lärarhögskolan görs senast den 8:e januari i detta webformulär.

När det gäller er del av finansieringen räcker det om ni meddelar oss senast den 2 februari 2018 om ni kan gå med i satsningen.

Kontakta oss

Om ni är intresserade av att veta mer om denna satsning svarar vi gärna på frågor och funderingar. Kontaktpersoner är:

Carina RönnqvistForskningssamordnare vid Lärarhögskolan090-786 76 10
carina.ronnqvist@umu.se

Björn NorlinBiträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området090-786 96 29
bjorn.norlin@umu.se

Vi ser fram emot er ansökan!

Redaktör: Marie Oscarsson