"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-19

Inbjudan till konferensen Vetenskap du kan använda – om ledarskap, team och kreativitet

NYHET Som student vid Umeå universitet kan du träffa några av de världsledande forskarna inom ledarskap, team och kreativitet och lära dig mer om effektivt ledarskap, motivation, kreativitet och team, och hur denna kan tillämpas för att skapa bättre och mer välmående organisationer.

Om dagen: • Hur man skapar kulturer och klimat som kan bära kreativitet och innovation. • Vad innebär ett kreativt ledarskap? • Vad är det bästa och mest effektiva ledarskapet och hur kan man själv utveckla och förbättra sig som ledare? • Vilken betydelse har motivation för prestationer och hur kan man skapa ett klimat som främjar motivation. • Vad är ett team och vad är inte ett team? • Vilka är för- och nackdelarna med att arbeta i team?
• Hur kan man skapa förutsättningar för högpresterande team?

Du får träffa några av de världsledande forskarna inom ledarskap, team och kreativitet; Bruce J. Avolio professor vid Center for Leadership & Strategic thinking vid University of Washington, Michael A. West professor i arbets- och organisationspsykologi vid Lancaster University, Farida Rasulzada Farida doktor i psykologi och lektor vid Lunds universitet samt Alf Rehn som är professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi.

Konferensen riktar sig till alla som har ett intresse av den mest aktuella forskningen och kunskapen om effektivt ledarskap, motivation, kreativitet och team, och hur denna kan tillämpas för att skapa bättre och mer välmående organisationer. Du kan till exempel vara chef, ledare, medlem i ett team, HR-chef, konsult som arbetar med utveckling av ledare, team och organisationer, lärare, student eller forskare som har ett intresse av området.

Som student vid Umeå universitet betalar du 250kr. Fika ingå men inte lunch.

För mer information och anmälan

Redaktör: Malin Vikström