"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-22

Inbjudan till workshopserie Entreprenom

NYHET Handelshögskolan och Externa relationer bjuder in till workshopserie Entreprenom. Lärare och forskare vid Umeå universitet får veta mer om utveckling av idéer och entrerenöriella processer.

På grund av för få deltagare har Entreprenom ställts in denna gång. Håll utkik efter nytt datum för 2016.

Workshopserien Entreprenom ger lärare möjlighet att utveckla sin förmåga att generera idéer och utveckla dessa i grupp. Under processen får gruppen feedback från olika experter och utvecklar även sitt nätverk.

Workshopserien bygger på fem träffar på Sliperiet under hösten 2015 och alla är välkomna oavsett om man har en idé eller inte.  Vid det första tillfället genereras de idéer som gruppen har kommer att arbeta med under kommande workshops. Idéerna skapas utifrån ett på förhand givet tema.

Entreprenom bygger på en workshopserie som sedan 2002 även ges till studenter från olika fakulteter vid Umeå universitet. Workshopen organiseras inom ramen för ett av Tillväxtverket finansierat projekt: Förstärkt entreprenöriell kultur vid Umeå universitet som pågår under 2015 och 2016. Projektet syftar till att utveckla, testa, utvärdera och skapa diskussion om aktiviteter som kan förstärka förutsättningarna för och faktiskt engagemang i samverkans- och nyttiggörandeaktiviteter på så sätt att universitetets kärnverksamhet stärks.

Projektet ska bidra till att öka kännedomen om  universitetets miljöer för samverkan och innovation och de möjligheter de erbjuder.

Inbjudan

Läs mer om projektet (endast för anställda vid Umeå universitet).

Kontakt

Erika Lind, projektsamordnare Externa relationer.

Redaktör: Malin Vikström