"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-06

Industrigrupp knyter kontakter på konstnärligt campus

NYHET Örnsköldsviks Industrigrupp besöker onsdag den 8 februari Designhögskolan och Tekniska högskolan vid Umeå universitet. Syftet är att ge företagen inblick i den utbildning och forskning som bedrivs, dessutom är det ett bra tillfälle att knyta kontakter som kan leda till framtida samarbete och utveckling.

Besöket vid Umeå universitet sker på initiativ av Enheten för näringsliv och samhälle och Örnsköldsviks Industrigrupp, där ett 50-tal företag ingår. Industrigruppen verkar bland annat för företags utveckling och tillväxt i Örnsköldsvik. Under dagen får deltagarna bland annat göra en rundvandring på Konstnärligt campus i Umeå, samt lära sig mer om utbildning och forskning i Umeå inom teknik och design.

- Örnsköldsvik är en stark industristad med stor andel sysselsatta inom framförallt tillverkningsindustrin. Det blir allt viktigare för oss att samarbeta med universitet och högskolor, inte minst för att klara vår kompetensförsörjning, säger Lennart Nilsson, vd, Örnsköldsviks Industrigrupp. Genom Botniabanan kommer vi närmare Umeå, därför känns det viktigt att knyta närmare kontakter med Umeå universitet.

Ett utvidgat samarbete med företagen välkomnas av Umeå universitet.

- Det är viktigt att våra utbildningar blir närmare knutna till näringslivet och att våra studenter får en inblick i sina framtida yrkesroller, säger Susanne Vikström, utbildningsledare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Företagen kan också få ut mycket av ett samarbete med oss, till exempel genom studenter som kommer och gör examensarbete hos dem.

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Program för arrangemanget:

Tid: Onsdag den 8 februari kl. 14-16
Plats: Konstnärligt campus 7:48 Avresa med Botniabanan från resecentrum Örnsköldsvik 8:42 Ankomst Umeå, promenad till Konstnärligt Campus 9:15 Kaffe 9:30 Välkommen till Designhögskolan (Thomas Degn, programansvarig Advanced Product Design, Designhögskolan) Plats: Konstateljén, Designhögskolan 10:15 Rundvandring och visning av Konstnärligt Campus 11:15 Kort presentation av industristrukturen i Örnsköldsvik (Lennart Nilsson, Industrigruppen) 11:30 Lunch (Ljusgården) 12:30 Tekniska högskolans utbildningsutbud (Lennart Nilsson, utbildningsledare, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) 13:10 Samverkan genom Närkontakt (Susanne Vikström, utbildningsledare, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) 13:25 Teknisk forskning (professor Petter Gustafsson, ordförande i utbildningskommittén för teknisk-naturvetenskaplig fakultet) 14:15 Kaffe och summering 15:20 Avgång mot resecentrum 15:48 Avresa med Botniabanan 16:47 Ankomst resecentrum Örnsköldsvik
Journalister hälsas välkomna att delta under dagen.

För mer information, kontakta gärna:

Susanne Vikström, utbildningsledare, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Telefon: 090-786 94 71, 070-630 06 54
E-post: susanne.vikstrom@adm.umu.se Thomas Degn, programansvarig vid Designhögskolan Telefon: 090-786 77 41
E-post: thomas.degn@dh.umu.se

Text: Anna-Lena Lindskog

Redaktör: Ingrid Söderbergh