"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-15

Infektionsforskare i Umeå stöds av Wallenbergstiftelse

NYHET Umeå universitets framstående position inom infektionsforskning uppmärksammas när Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse firar 100 år genom att bjuda in till ett internationellt forskningssymposium i Aula Nordica den 19 juni. Två framstående infektionsforskare vid Umeå universitet som fått generöst och kontinuerligt forskningsstöd från Wallenbergstiftelsen är Maria Fällman och Felipe Cava vid Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS).

Hon söker efter måltavlor för ny antibiotika

Maria Fällman
Foto: Mattias Pettersson

Maria Fällman, som är professor i molekylärbiologi och gruppledare vid MIMS, fick nyligen ett forskningsanslag på 28,7 miljoner kronor från KAW. I projektet som leds från Umeå används tarmbakterierna Salmonella enterica serovar Typhimurium och Yersinia pseudotuberculosis som modellbakterier. Syftet är att identifiera molekylära mekanismer som är avgörande för bakteriers förmåga att orsaka långvariga, så kallade persistenta infektioner.

– Med hjälp av kraftfull bioteknologi, så kallad sekvensering av bakteriens DNA och RNA, kan vi studera bakterier under infektionslika förhållanden för att identifiera vilka gener som slås på och av under en infektions olika faser. Vår förhoppning är att identifiera viktiga mekanismer och molekyler som kan utgöra måltavlor för utvecklandet av nya sorters antibiotika, säger Maria Fällman.

I projektet utvecklar forskargruppen innovativa experimentmodeller som liknar faktiska förhållanden i den mänskliga kroppen, där syrenivåerna skiljer sig från exempelvis en bakterieodlingar i en petriskål. Bakteriestrukturerna märks med ett fluorescerande protein och deras beteende studeras med avancerad mikroskopi. För att testa om mekanismer som identifierats verkligen spelar en nyckelroll vid långvarig infektion skapar forskarna sedan muterade bakterier utan de specifika gener som visat sig vara inblandade i infektionen.

– Projektet innefattar även forskare från Uppsala universitet och Karolinska Institutet med kompletterande kompetenser, vilket möjliggör ett brett angreppssätt. Här har stödet från KAW varit helt avgörande för att vi nu kan ta ett krafttag och jobba storskaligt med projektet och ta frågeställningarna till än högre nivåer, vilket vi är mycket tacksamma för, säger Maria Fällman.

På jakt efter bakteriers akilleshäl

Felipe Cava
Foto: Elin Berge

Felipe Cava, gruppledare vid MIMS och Wallenberg Academy Fellow, vill förstå de mekanismer genom vilka bakterier reglerar sina cellväggar för att anpassa sig till värdmiljön. Det övergripande syftet med forskningen är att utveckla nya sätt att utnyttja vad som skulle kunna kallas bakteriers potentiella akilleshälar. Det skulle därmed kunna förbättra tillgängliga möjligheter att bekämpa både väletablerade och nya infektionssjukdomar, framförallt dem som orsakas av multiresistenta bakterier.

– Jag har satt ihop ett team här vid MIMS som är inriktade på att undersöka detaljerna och potentiella svagheter i bakteriers cellväggar. Ett flaggskepp inom vår forskning är MUREINome, ett integrativt forskningsprogram som vi lanserat för att upptäcka och utnyttja okända kemiska variationer i bakteriers cellväggar. I databasen lagras information om bakteriers regleringsvägar på molekylärnivå som skulle kunna användas för att utveckla nya artspecifika antimikrobiella behandlingar, säger Felipe Cava.

För att undersöka de mekanismer som är kopplade till bakteriers förmåga att orsaka infektion använder Felipe Cavas grupp en arsenal av avancerad analys- och cellavbildningsteknik kombinerat med nya generationens sekvensering (NGS), biokemi, bioinformatik och molekylärbiologi. Projektet, som är det största av sitt slag som hittills lanserats, har gett upphov till att kollaborativa nätverk bildats mellan tidigare relativt isolerade områden inom life science, både inom akademin och på folkhälsoområdet.

– Det generösa långsiktiga stöd som jag som Wallenberg Academy Fellow fått från KAW har onekligen inneburit en kvalitetsstämpel för min forskning och gett mitt labb en skjuts vad gäller internationell uppmärksamhet. Detta har exempelvis gjort så att jag kunnat rekrytera ett team av briljanta forskare och gett mig en unik mängd frihet som forskare. Det stödet, tillsammans med tillgången till väldigt avancerad forskningsinfrastruktur, gör Umeå till en utmärkt plats för mig som infektionsforskare.  Personligen har det förtroende som KAW har för min forskning inneburit extra motivation att fortsätta att jobba hårt och bryta ny mark inom mikrobiologin, säger Felipe Cava.

Läs mer om Maria Fällmans forskning

Läs mer om Felipe Cavas forskning

Läs mer om KAW:s jubileumssymposium vid Umeå den 19 juni

Redaktör: Daniel Harju