Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-17

Infektionsforskning får fortsatt Linnéstöd på 45 miljoner för andra femårsperioden

NYHET Umeå universitets framgångsrika infektionsforskning vid Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) får fortsatt Linnéstöd från Vetenskapsrådet. Det handlar om ytterligare nio miljoner kronor per år under en period på fem år.

Vetenskapsrådet och Formas har nu genomfört en halvtidsutvärdering av de 20 Linnémiljöer som beviljades bidrag år 2008. En av de utvärderade miljöerna är Umeå Centre for Microbial Research, UCMR.

– Vi är mycket nöjda med resultatet av utvärderingen och det fortsatta stödet till UCMR, säger Bernt Eric Uhlin, vetenskaplig koordinator för detta Linnéprogram.

I utvärderingen konstateras att UCMR är ett ledande nationellt och internationellt centrum för kemisk mikrobiologi. Det är ett tvärvetenskapligt centrum som samlar kemister, fysiker och biologer. Utvärderarna framhåller att UCMR är väldigt välstrukturerat och har ett anmärkningsvärt framgångsrikt utbildningsprogram för unga forskare.

Dessutom anser panelen att UCMR har producerat ett imponerande internationellt centrum genom integrationen med Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin, MIMS, vid Umeå universitet, och det europeiska flaggskeppet inom molekylärbiologi – EMBL. MIMS är sedan 2007 Sveriges nod inom The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine.

Mer information:

Vetenskapsrådets pressmeddelandeRapport ”Mid-term evaluation report of the 2008 Linnaeus Centres”

För ytterligare information, kontakta gärna:

Bernt Eric Uhlin, professor vid institutionen för molekylärbiologi, vetenskaplig koordinator för UCMR, föreståndare för MIMS, Umeå universitet.
E-post: bernt.eric.uhlin@mims.umu.seUmeå Centre for Microbial Research

Redaktör: Karin Wikman