"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-19

Inflammation i fettväven kan bidra till risk för typ 2-diabetes

NYHET Övervikt och framför allt bukfetma hör nära samman med utveckling av typ 2-diabetes (”åldersdiabetes”). En inflammation i fettväven skulle kunna vara en bakomliggande mekanism, skriver Malin Alvehus i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 27 april.

Djupt liggande bukfett, som är en känd riskfaktor för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, har högre uttryck av vissa gener som är kopplade till inflammation och metabola sjukdomar (ämnesomsättningssjukdomar) i jämförelse med underhudsfett. Uttrycket av dessa gener är dessutom kopplade till BMI och kroppssammansättning hos de kvinnor som studeras i avhandlingen. Detta tyder på att en ökad låggradig inflammation i bukfettet kan vara en bidragande orsak till hälsoriskerna med bukfetma.

Efter viktnedgång minskar inflammationen i underhudsfettet hos de studerade personerna. Hos kraftigt överviktiga kvinnor som minskat i genomsnitt 40 kg i vikt efter en fetmaoperation noterades en dramatisk nedgång av antalet inflammationsrelaterade gener i fettväven plus förbättrad insulinkänslighet två år efter operationen. Kvinnor som hade minskat i vikt med hjälp av kostomläggning hade också minskad inflammation i fettväven vid mätningar efter 6 och 24 månader.

Normalviktiga kvinnor som passerat klimakteriet har högre genuttryck av vissa inflammatoriska cytokiner i sitt underhudsfett jämfört med yngre normalviktiga kvinnor före klimakteriet. Trots att båda grupperna av kvinnor har samma BMI, har kvinnorna som passerat klimakteriet en högre andel kroppsfett och mer fett ansamlat runt buken. De äldre kvinnorna hade också högre serumnivåer av vissa inflammationsrelaterade proteiner.

Malin Alvehus är doktorand vid enheten för medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och kan nås på tel. 090-785 13 26, mobil 070-272 66 72
e-post malin.alvehus@medicin.umu.se

Fredagen den 27 april försvarar Malin Alvehus, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Fetmarelaterad inflammation i fettväven (Engelsk titel: Obesity-associated inflammation in adipose tissue). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal E04, by. 6E, NUS.
Fakultetsopponent är professor Agneta Holmäng, Göteborgs universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-53472