"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-09

Inflammation och prostatacancer styrsav samma signalmekanismer

NYHET Nya rön om sambandet mellan inflammation och prostatacancer publiceras nu av forskare vid Umeå universitet i samarbete med kolleger i Uppsala och Frankrike.

Inflammation tros kunna leda till prostatacancer, men de molekylära mekanismerna bakom detta är fortfarande okända. I artikeln studeras hur aktiveringen av en pro-inflammatorisk transkriptionsfaktor, NF-kappa beta, sker som svar på olika typer av signaler. Intressant nog använder sig cytokiner (signalproteiner) som TGF-beta, TNF-alpha och IL-1beta samt signalvägen LPS-toll-like receptor 4, av samma signalmekanismer i och mellan celler. Det är en kaskadliknande process som leder till att både prostatatumörceller och inflammatoriska celler börjar producera inflammatoriska mediatorer som IL-6 och IL-8, vilket i sin tur leder till att tumörer växer och att vävnader inflammeras.

Kunskapen om hur den här signalvägen aktiveras på molekylnivå kan göra det möjligt att i framtiden utveckla nya läkemedel för att hindra kronisk inflammation och tumörprogression.

Artikeln är tillgänglig online hos tidskriften Journal Biological Chemistry, och den är planerad för tryckning i dess januarinummer. Huvudförfattare är Marene Landström, professor i patologi vid Umeå universitet och medförfattarna finns vid Ludwig-institutet för cancerforskning, Uppsala universitet, samt universitetet i Strasbourg, Frankrike.

För mer information, kontakta gärna professor Marene Landström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, tel 090-785 24 58
e-post marene.landstrom@medbio.umu.se

Referens

A Hamidi, V von Bulow, R Hamidi, N Winssinger, S Barluenga, CH Heldin, M Landström: Polyubiquitination of TAK1 Mediates Nuclear Factor-kappa B Activation in Response to Different Inflammatory Stimuli J Biol Chem. 2011 Nov 8. [Epub ahead of print] PMID: 22069318
Direktlänk