"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-11

Inflammation ökar risken för stroke

NYHET Höjda nivåer av inflammationsmarkörer i blodet innebär ökad risk för stroke, men fysisk aktivitet sänker nivåerna hos både friska och individerna med ökad risk, visar den avhandling som Jonas Andersson försvarar vid Umeå universitet den 15 oktober.

Att sjukdomar som reumatism och astma beror på kroniska inflammationer är känt sedan länge. Allt mera talar också för att inflammatoriska tillstånd ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. C-reaktivt protein (CRP) är ett av många ämnen som återspeglar en inflammation i kroppen. Det är lämpligt för analys eftersom det är stabilare och lättare att mäta än de flesta andra inflammationsmarkörer. I avhandlingen studeras framför allt CRP-värden, ofta kallat ”snabbsänkan”, hos olika grupper.

I en delstudie av tjugo friska män under en två veckor lång fjälltur på skidor påvisades att gruppens CRP-värden först steg, troligen till följd av den kraftiga ökning av deras fysiska aktivitet, men började sjunka igen redan under pågående träning. När fjällturen hade avslutats fortsatte CRP sjunka under hela uppföljningstiden trots att deltagarna återgått till vardagslivet. Sex veckor efteråt var CRP-nivåerna fortfarande lägre än före studien.

Bland 308 fall av hjärninfarkt och 61 av hjärnblödning, med 735 matchade kontrollpersoner, kunde förhöjda CRP-värden kopplas till den form av stroke som beror på blodpropp i hjärnan, men inget samband med hjärnblödning påvisades. Risken för blodpropp var fördubblad hos personer med CRP över 3 mg/L jämfört med värden under 1mg/L. En genetisk variant i CRP-genen ger högre CRP-nivåer hos dessa individer, men utan att deras strokerisk ökade. Resultaten talar sammantaget emot att CRP i sig ligger bakom den ökade risken. Att risken för blodpropp ökar men inte för hjärnblödning förklaras av att båda sjukdomarna kallas stroke men har olika uppkomstmekanismer.

Jonas Andersson, som är uppvuxen i Kåge utanför Skellefteå, är utbildad läkare vid Umeå universitet och arbetar vid medicin-geriatrikkliniken, Skellefteå lasarett. Han är doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin och kan nås på tel. 0910-77 12 94, mobil 070-381 38 10
e-post jonas.so.andersson@vll.se

Fredagen den 15 oktober försvarar Jonas Andersson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Inflammation och livsstil vid kardiovaskulär sjukdom (Inflammation and lifestyle in cardiovascular medicine). Disputationen äger rum kl. 13.00 i Forumsalen, Skellefteå Campus, Skellefteå.
Fakultetsopponent är prof. Joep Perk, Linnéuniversitetet, Kalmar.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-36221