"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-19

Inflammationsprotein kan bli tänkbart behandlingsmål vid Alzheimers sjukdom

NYHET Inflammation i nervvävnad kan orsaka bildning av amyloida plack och lösliga amyloida komplex, så kallade soluble amyloid complexes, som i sin tur skadar nervcellerna och startar utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Ett protein som ligger bakom amyloidbildningen kan bli ett lämpligt mål för behandling av sjukdomen. Det visar forskare vid Umeå universitet i en ny studie.

Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som orsakar förödande konsekvenser för den som drabbas och även för dess närstående. Antalet patienter ökar dessutom exponentiellt på grund av en åldrande befolkning. En forskargrupp vid Umeå universitet, under ledning av professor Ludmilla Morozova-Roche, visar nu i en studie i tidskriften Acta Neuropathologica att det finns ett direkt samband mellan neuroinflammation och Alzheimers sjukdom.

Enligt studien av prover från patienter kan inflammatoriska processer utlösa utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Ett inflammatoriskt protein, cytokin S100A9, är direkt inblandat vid utveckling av amyloida plack och bildar cellskadande, cytotoxiska, lösliga amyloider som i sin tur resulterar i nervskada och celldöd vid sjukdomen

Forskarna visar också i sin studie att det finns ett samband mellan Alzheimers sjukdom och traumatisk hjärnskada. Vid analys av prover från patienter med traumatisk hjärnskada visade det sig att en ökad förekomst av det inflammatoriska proteinet S100A9 orsakar en mycket snabb bildning av amyloida plack. Detta betyder att traumatisk hjärnskada kan utgöra en extra riskfaktor för Alzheimers sjukdom.

– Därför kan också det inflammatoriska proteinet S100A9 vara ett tänkbart mål vid behandling av patienter med Alzheimers sjukdom, säger Ludmilla Morozova-Roche, professor vid enheten för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, som är en av studiens huvudförfattare.

Att inflammatoriska processer är involverade i Alzheimers sjukdom stöds också av tidigare epidemiologiska studier som visar att så kallade NSAID-preparat, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, markant minskar den åldersrelaterade förekomsten av sjukdomen.

Läs studien i Acta Neuropathologica

Följande forskare medverkade i studien:
Wang, C., Klechikov, A.G., Gharibyan, A.L., Wärmländer, S.K., Jarvet, J., Zhao, L., Jia, X., Shankar, SK., Olofsson, A., Brännström, T., Mu, Y., Gräslund, A.,Morozova-Roche,L.A.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz