"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-18

Inför kommande folkhälsomätning på personer med intellektuell funktionsnedsättning

NYHET På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut arbetar Jens Ineland med en förstudie till hur kommande folkhälsomätningar ska genomföras på personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Förstudien ska ge förslag på strategier och tillvägaggångssätt för hur en större kartläggande undersökning av hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle kunna genomföras.
– Om undersökningen blir av vill man jämföra hälsan hos den här gruppen med befolkningen i allmänhet, säger Jens Ineland.

Basen blir i sådana fall den nationella folkhälsoenkäten, som riktar sig till personer i åldersintervallet 16–84 år. Förstudien ingår som en del av Statens folkhälsoinstituts redovisning till socialdepartementet av det uppföljningsuppdrag som institutet har inom ramen för regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016.

För mer information, kontakta
Mikael Nordberg, FHI, på e-post: mikael.nordberg@fhi.se eller
Jens Ineland, Umeå universitet, på e-post: jens.ineland@pedag.umu.se