"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-16

Informatik firar med 20-årsjubileum

NYHET Forskare, studenter, tidigare anställda och representanter från företag och organisationer mötte upp för att delta när Informatik vid Umeå universitet firade 20-årsjubileum.

Vid institutionen Informatik arbetar forskare och studenter med en av de största samhällsomvandlande förändringarna i modern tid. Genom digitaliseringen och datorernas insteg i arbetsliv och människors vardag skapas helt nya förutsättningar för hela samhället. Det är en utveckling som Informatik adresserar – både i den forskning som bedrivs, som i Informatiks utbildningsprogram.

När institutionen firade sitt 20-årsjubileum konstaterade prodekan Ulrika Haake och prefekt Mikael Wiberg, bilden ovan, i sitt gemensamma inledningstal att institutionen för Informatik, sett över de 20 åren, byggt en stark roll inom såväl forskning som utbildning. Forskningen har ökat med 400 procent, över 500 vetenskapliga artiklar har publicerats och antalet utbildningsprogram har ökat från ett till fem. 

Från näringslivet deltog Johan Hellström, vd för bredbandsoperatören T3, Eva Lund, teamchef på Sogeti, och Sofie Edvardsson, grundare av Soja Film. Alla tre betonade de vikten av att förstå kundens behov, det var den gemensamma grunden för deras verksamhet idag, trots att de verkar inom olika branscher.

På plats fanns även de fyra professorerna Olov Forsgren, Åke Grönlund, Ola Henfridsson och Pelle Ehn, bilden ovan, alla med en bakgrund på institutionen även om de idag är verksamma vid andra lärosäten. Vid ett panelsamtal under dagen berättade de om förändringar som ämnet informatik präglats av under de gångna 20 åren, och hur detta gått hand i hand med förändringar inom hela samhället.

Tre av de idag anställda forskarna och lärarna vid institutionen fick avsluta med att ge var sin lägesbild av dagens Informatik. Anna Croon Fors, Jonny Holmström och Andreas Lund gav dessa ögonblicksbilder, bilden ovan.

Gästerna vid firandet fick även ta del av informativa utställningar som gav ytterligare inblick i institutionens verksamhet. Deltagarna fick även med sig var sitt exemplar av Informatiks jubileumsbok som särskilt tagits fram till jubiléet.

Bilden högst upp: Helena Holmström Olsson, Eva Lund och Annakarin Nyberg firade Informatiks 20-årsjubileum.

Redaktör: Mikael Hansson