"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-06

Information, inspiration och diskussion om modern IT och digitala innovationer

NYHET Den 19 oktober bjuder Centre for Interorganizational Innovation Research (CiiR) in till information, inspiration och diskussion kring modern IT och digitala innovationer. Inbjudna talare är Kalle Lyytinen, professor på Case Western Reserve University USA och Sara Öhrvall FoU-chef på Bonnier.

När: onsdag 19 oktober kl. 13.00-16.00
Var: Hörsal C, Samhällsvetarhuset Umeå universitet
Anmälan: till robert.sorensson@cerum.umu.se senast måndag 17 oktober. Ange namn, organisation och kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon).

Inbjudan för utskrift samt sändlista

Program

13.15–13.45 Keynote av professor Kalle Lyytinen, ”Digital Innnovation-Challeges and Opportunities”.
13.45–14.15 Keynote av Bonniers FoU-chef Sara Öhrvall ”A Journey in a Fast Changing Digital Media Landscape”.

14.14–14.30
Fika och mingel

14.30–16.00

Workshop med Policy Makers och tillväxtaktörer - gemensam workshop där vi diskuterar policies och nyckelaktiviteter på den regionala tillväxt- och innovationsagendan.

Workshop inleds med korta inlägg av:

  • Per Levén, ProcessIT ”Regional kraftsamling för global positionering”
  • Nils-Gustav Lundgren, CERUM ”Regionala attityder till företagande, innovation och omvärldspåverkan”

Frågor och svar samt diskussion kring:

  • Vilka är hindren och möjligheterna för en mer innovativ och entreprenöriell region?
  • Vilka nya kunskaper behöver vi?
  • Vad håller regionen tillbaka?
  • Ytterligare frågor från workshop deltagare.

Kalle Lyytinen, professor på Case Western Reserve University USA samt adjungerad professor på Jyväskylä universitetet, är en internationellt ledande forskare inom informationssystem med fokus på informationsteknologins organisatoriska och samhälleliga konsekvenser. Bland hans uppmärksammade arbeten finns studier av hur IT-användning inom arkitektbranschen leder till nya designlösningar, samt hur IT kan leda till radikala innovationsprocesser inom traditionell basindustri. Hans arbeten har präglat den samhällsvetenskapliga forskningen inom IT-området.

Sara Öhrvall är chef för Bonnier FoU och engagerad i frågor rörande innovationer och entreprenörskap. Hon rekryterades till Bonnier 2008 med ett tydligt förändringsuppdrag och har byggt upp en central forsknings- och utvecklingsavdelning inom Bonnier för att möta det generationsskifte som digitaliseringen har inneburit för mediebranschen och skapa förståelse för de nya beteendemönstren hos läsare, tittare och användare.

CiiR är ett nytt nationellt kompetenscenter för forskning om innovationssystem mellan Umeå universitet och Luleå Tekniska universitet. Det nya centret är ett partnerskap mellan flera forskningsämnen och centrumbildningar vid landets båda nordligaste universitet och fokuserar på hur modern IT och digitala innovationer öppnar för nya arbetsformer och produkter.
Länk till inbjudan i PDF-format

Redaktör: Robert Sörensson