"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-19

Information om ansökningar till CIF september 2014

NYHET I syfte att stimulera och stärka idrottsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet kommer Idrottshögskolan att medfinansiera forskningsansökningar som beviljats stöd från Centrum för idrottsforskning (CIF).

Idrottshögskolans styrelse beslutade 2013-10-23 att avsätta 1 500 000 kr för att medfinansiera anslag från CIF. Interdisciplinära forskningsansökningar (minst två ämnen) som beviljas anslag medfinansieras (matchas) med motsvarande den summa som beviljas (1.0 x beviljad resurs) medan disciplinära projekt medfinansieras med kvoten 0.8 x beviljad resurs. Idrottshögskolans medfinansiering gäller upp till det belopp som forskaren sökt för det första året av projektet (2015).

Forskare som beviljas medel ska presentera sina resultat på Idrottshögskolans idrottsvetenskapliga seminarium eller i annat sammanhang som Idrottshögskolan anordnar. Vid publicering av forskningsarbetet skall anges att projektet stötts ekonomiskt av Idrottshögskolan vid Umeå Universitet.

Sista ansökningsdag till CIF är i september. Se http://www.gih.se/CIF/ för ytterligare information om kommande utlysningar.

Vid frågor eller för att diskutera projektidéer kontakta:
Tor Söderström, föreståndare Idrottshögskolan
Taru Tervo, forskningssamordnare Idrottshögskolan

Information om ansökningar till Centrum för idrottsforskning september 2014

Redaktör: Anna-Karin Eriksson