"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-20

Informationskampanj kring celiaki till landets alla vårdcentraler

NYHET Merparten av de 150 000 personer som beräknas ha celiaki i Sverige har inte ännu fått en diagnos. Forskare i Umeå och Svenska Celiakiförbundet samarbetar nu kring en informationskampanj till primärvården, då landets cirka 1200 vårdcentraler får ett brev som bland annat innehåller en vetenskaplig översiktsartikel om celiaki.

Primärvården spelar en nyckelroll när det gäller att ställa diagnosen celiaki, säger man i ett pressmeddelande. Det är i första hand till vårdcentralen  som personer med besvär vänder sig och därför är syftet med informationskampanjen att höja kunskapsnivån om celiaki i primärvården.

En studie visar att det tar i snitt drygt fem år för vuxna personer att få en celiakidiagnos, från det att man sökt läkarhjälp för sina besvär första gången. Olof Sandström, överläkare vid barn- och ungdomskliniken vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå, och Anneli Ivarsson, docent, enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, är två av författarna bakom artikeln.

Anneli Ivarsson sammanfattar utmaningen så här:
– Många personer som har celiaki har magbesvär, men inte alla. Vanliga besvär är trötthet och övervikt förekommer. De flesta upplever ett ökat välmående när de väl fått diagnosen och äter en strikt glutenfri kost.

Redaktör: Lena Åminne