"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-19

Infotech Umeå: Ny app för att hitta rätt utbildning

NYHET Umeå universitet har i dagarna släppt en ny applikation till Iphone. Det är ett interaktivt utbildningstest som också finns på webben som nu omarbetats.

John Molander och Jakob Mjöbring hoppas att fler ska använda den nya appen för att hitta rätt bland universitetets utbildningar.
Utbildningstestet som en applikation, en app, finns att ladda ner från App Store sedan ett tag och kommer lämpligt eftersom Umeå universitet i samband med släppet medverkar på utbildningsmässor i Stockholm och Göteborg. Där får mässdeltagarna möjlighet att testa appen på en Ipad, vilket också lockar många.

Ungdomar på skolmässa i Stockholm prövar Umeå universitetets app för utbildningstest.

– Vi ser gärna att alla svenska ungdomar gör testet, även om de inte kommer att studera här i Umeå, säger John Molander, kampanjansvarig vid Umeå universitet.

Utbildningstestet utgår från de behov och intressen man som blivande student kan ha. Det fungerar främst som en vägledning och har inga anspråk på att vara exakt vetenskapligt. I testet, som görs anonymt, får man frågor om man är intresserad av exempelvis ledarskap, politik, idrott, vård eller teknik. Man får ange vilka kunskaper man har i svenska och engelska och vilka olika områden man skulle vara intresserad av att studera. Utifrån de svar man angett ges man sedan direkt ett förslag på vilka intresseområden som skulle kunna passa.

Långt framme med ny teknik

Genom att överföra utbildningstestet från webben till mer mobila applikationer för smarta telefoner hoppas man kunna locka fler att vilja testa. Men inte minst är det också ett sätt att visa att Umeå universitet ligger långt fram när det handlar om att använda ny teknik. Utvecklingen av applikationen har gjorts av Johan Forsell och Johan Bergström på Ladok- och IT-enheten vid universitetet, inte minst för att samla kunskap inom organisationen. – Vi har lagt utvecklingen internt för att lära oss mer om det. Ju mer vi testar själva desto mer är vi beredda på ny teknik som kommer, förklarar Jakob Mjöbring, projektsamordnare vid Umeå universitet.

Umeå universitetets applikation finns att ladda ner från App Store och är en hjälp för att hitta bland utbildningar och kurser.

Foto: Mikael Hansson

Redaktör: Mikael Hansson