"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-20

Infrastrukturmedel möjliggör ny kunskap

NYHET Vetenskapsrådet har beslutat att bidra med drygt 16 miljoner kronor per år under en femårsperiod till CORS, ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning. De tre partneruniversiteten, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet, bidrar tillsammans med lika mycket under samma period.

Vad innebär infrastrukturmedel?

Många forskare behöver avancerade verktyg eller resurser för att kunna bedriva sin forskning. Dessa verktyg kallas för forskningsinfrastruktur och det kan bland annat vara databaser, biobanker eller forskningsanläggningar. Infrastrukturmedel innebär finansiering av forskningsinfrastruktur, vilket innebär att många forskare får tillgång till dessa avancerade verktyg och resurser, som ofta är en förutsättning för innovativ forskning av högsta kvalitet. Forskningsinfrastrukturen CORS är av brett nationellt intresse och ger förutsättningar för världsledande forskning.

Hur är det tänkt att pengarna ska användas?

Pengarna används till att finansiera CORS som är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning. Både nationella infrastrukturer samt noder för svensk medverkan i internationella infrastrukturer ingår i CORS som omfattar några av de största och mest välkända surveybaserade forskningsprogrammen i Sverige; European Social Survey (ESS), European Values Study (EVS), International Social Survey Programme (ISSP), The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) samt Svenska Valforskningsprogrammet (SNES). I CORS organisation ingår även Laboratory of Opinion Research (LORE) som genomför datainsamlingar via webbenkäter med särskilt fokus på experiment och panelstudier. En del av pengarna används till att bidra med ny kunskap och metodutveckling inom surveybaserad forskning.

Är det fler på institutionen som är inblandade i detta projekt?

Ja, det är flera personer på institutionen som arbetar med forskningsprogrammen som ingår i CORS. Jonas Edlund och Ida Öun ansvarar för den nationella delen av ISSP, Mikael Stattin är nationell koordinator för SHARE tillsammans med Gunnar Malmberg vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR). Jag är nationell koordinator för ESS, som även Anna Brydsten arbetar med. Filip Fors Connolly är forskningssamordnare för ESS och SHARE och Katarina Östberg är projektsamordnare för CORS.

Forskning om samhällen och hur dessa förändras och utvecklas över tid är viktigt för att kunna förstå olika samhällsproblem

Varför är det viktigt att forska inom detta ämne?

De forskningsinfrastrukturer som ingår i CORS möjliggör forskning inom ett stort antal ämnen, främst inom samhällsvetenskap men även inom andra ämnen såsom folkhälsa. Forskning om samhällen och hur dessa förändras och utvecklas över tid är viktigt för att kunna förstå olika samhällsproblem och utmaningar såsom samhällsekonomiska frågor, pandemier, åldrande befolkningar, demokrati, folkhälsa och miljöfrågor.

Vad tror ni medlen kan ge för resultat?

En forskningsinfrastruktur som CORS bidrar både till forskning och till samhället i stort. Många av forskningsprogrammen inom CORS ger upphov till unik data inom många olika ämnen, med långa tidsserier som möjliggör studier av förändringar över tid och de internationella studierna möjliggör värdefulla jämförelser mellan olika länder.

Vad innebär detta för Sociologiska institutionen?

Det visar på att institutionen är framgångsrik inom både forskning och infrastruktur.

Vad ska bli den största utmaningen?

Att koordinera verksamheten och att öka, den redan omfattande, användningen av vår infrastruktur bland forskare och andra i Sverige.

Vad ska bli roligast?

Att få samla in nya data.