"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-02-14

Inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män vid Umeå universitet

NYHET Jämställdhetsombudsmannen, JämO, har granskat och godkänt Umeå universitets lönekartläggning. Umeå universitet uppfyller därmed jämställdhetslagens krav på att det inte ska finnas osakliga löneskillnader mellan könen.

– Företrädare för de fackliga organisationerna, jämställdhetsrådet och arbetsgivaren har gjort ett gediget arbete som resulterat i en rapport som alla står bakom. När nu lönekartläggningen är godkänd kan vi känna både glädje och stolthet, konstaterar Johnny Karlsson, personalchef vid Umeå universitet.

Analysen avseende skillnaderna mellan likvärdiga grupper, det vill säga arbeten med lika svårighetsgrad, har inte visat på några osakligheter i lönesättningen.

– När vi jämför lönerna inom ”lika grupper”, det vill säga befattningar med likartade arbetsuppgifter, visar det sig att lönerna i allt väsentligt är jämställda. Det innebär att ibland är det kvinnorna och ibland är det männen som har en något högre medellön. Vid de analyser som genomförts har skillnaderna som konstaterats inte bedömts som osakliga, förklarar Johnny Karlsson.

Resultatet av granskningen pekar dock på att lönespridningen i kvinnodominerade grupper generellt är alltför liten. Konsekvensen av detta är att arbetets svårighetsgrad och den individuella skickligheten inte får den betydelse för lönesättningen som eftersträvas.

– De korrigeringar av lönerna som gjorts med anledning av lönekartläggningen har varit marginella. En del av dessa hade sannolikt korrigerats i samband med den slutliga genomgången av lönerevisionens resultat, säger Johnny Karlsson.

En positiv erfarenhet av det tidskrävande arbetet med den grundliga beskrivningen och analysen är att den kommer att tjäna som gemensamt underlag för parterna i den kommande lönerevisionen. Lönekartläggningen kan ses som ett led i arbetet att uppnå målet om ett jämlikt universitet. Anders Sjöström, utvecklingskonsult på personal- och utvecklingsenheten vid Umeå universitet har varit ansvarig för lönekartläggningens genomförande.

– Ett bättre verktyg för att fastställa svårighetsgraden i olika arbeten och den individuella skickligheten inom dessa är något som skulle underlätta processen. Vi har därför sökt medel från Utvecklingsrådet för just detta, förklarar Sjöström.

Kontaktpersoner:

Johnny Karlsson, personalchef, Umeå universitet Tel: 090-786 56 50 Mobil: 070-647 54 35
E-post: johnny.karlsson@adm.umu.se

Anders Sjöström Tel: 090-786 55 14 Mobil: 070-215 82 30
E-post: anders.sjostrom@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg