"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-03

Ingenjörsstudenter får företagskontakter

NYHET Närmare kontakter med näringslivet är målsättningen för en ny kurs som Umeå Tekniska högskola startar hösten 2006. – Vi vill att våra ingenjörsstudenter ska få en inblick i vad det innebär att arbeta som ingenjörer, säger projektledare Jonas Larsson.

Under studieåret 2006-2007 kommer ingenjörsstudenter att kunna välja en kurs med namnet ”Introduktion till ingenjörsarbete”. Kursen varvar företagsbesök med temaföreläsningar och eget arbete. Innehållet handlar främst om hur företag fungerar i allmänhet och vad ingenjörsarbete innebär i synnerhet. Bakgrunden till den här satsningen är dels att de praktiska moment som tidigare fanns i ingenjörsutbildningarna har tagits bort, dels att Umeå Tekniska högskola drivit projektet Närkontakt under några år.

–I Närkontakt har vi utvecklat olika företagskopplade inslag, säger Martin Servin, projektledare för Närkontakt. Detta har varit uppskattat både av studenter och företag och därför går vi nu vidare och gör detta tillgängligt för fler studenter och företag.

–För det lokala och regionala näringslivet tror vi att det här viktigt, säger Rune Andersson, näringslivschef i Vännäs kommun, som också ingår i projektgruppen. Dels ger det företagen i regionen en möjlighet att visa upp sig för blivande ingenjörer, dels kommer ingenjörerna att bli mera anställningsbara om de har större kunskaper om vad det innebär att verka i ett företag. Vi vet ju också att det framöver finns ett behov av kompetent arbetskraft och om vi kan öka kontakterna mellan företagen och universitetet kommer det att ha betydelse för tillväxt och utveckling i regionens näringsliv.

–Långsiktigt hoppas vi förstås också att de blivande ingenjörerna ska kunna ge tillbaka kunskap till företagen i form av projektarbeten, examensarbeten, m.m., säger Jonas Larsson vidare. Vi ser den här kursen just som en introduktion och en början till närmare kontakt mellan Tekniska högskolan och regionens näringsliv, en början som ska kunna fördjupas under senare delar av utbildningen, avslutar Jonas Larsson.

För ytterligare information om: Projektet Introduktion till ingenjörsarbete, kontakta: Jonas Larsson, projektledare Telefon: 090-786 7479
E-post: jonas.larsson@physics.umu.se

Umeå Tekniska högskola, kontakta: Anders Lundin, utbildningsledare Telefon: 090-786 9934
E-post: anders.lundin@adm.umu.se

Projektet Närkontakt, kontakta: Martin Servin, projektledare Telefon: 090-786 6508
E-post: martin.servin@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman