"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-09

Ingenjörsstudenter i skarpa projekt

NYHET Ett testsystem för ”screening” av substansers påverkan på bakteriers rörelseförmåga samt en prototyp för fjärrstyrning av arbetsmaskiner off-road. Det är projekt som studenter genomfört på kursen Design-Build-Test (DBT) – en unik arbetsmarknadsanpassad kurs där ingenjörsstudenter får använda sina teoretiska kunskaper i skarpt läge.

– Detta är verkligen en nyckelkurs som är mycket uppskattad av ingenjörsstudenterna! De får en möjlighet att tillämpa sina ämneskunskaper praktiskt i ett riktigt projekt innan de går ut i arbetslivet, säger Roland Rosqvist, programansvarig för civilingenjörsprogrammet i bioteknik och delansvarig för kursen.

Med stora lärarinsatser utvecklades denna resurskrävande kurs i fjol i ett led att stärka kvaliteten och ingenjörsmässigheten på ingenjörsutbildningarna vid Umeå universitets Tekniska högskola. Kursen riktar sig mot både civilingenjörer och högskoleingenjörer i slutet av sin utbildning.

Kursen som löpt halvtid över höstterminen inleddes med seminarier om kommunikation, gruppdynamik, projektledning och budgetplanering. Därefter har studenterna fått en teknisk uppgift att arbeta med ,på beställning av ett företag, i gränsöverskridande grupper om sju till åtta studenter.

– Den blandade sammansättningen av biotekniker, teknisk fysiker och datavetare ger dynamik. De lär sig att arbeta med människor med en annan bakgrund och får också ett kontaktnät inför framtiden, säger Staffan Schedin, programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik och delansvarig för kursen.

Den ena gruppen har arbetat med ett biotekniskt projekt på uppdrag av Innate Pharmaceuticals. Gruppen har utformat ett system med mikroskop och CCD-kamera för att med automatik och med hög kapacitet detektera rörlighet hos enskilda bakterier under inflytande av olika småmolekylära substanser. Metoden kan användas i molekylärbiologisk forskning för att hitta nya läkemedelssubstanser som blockerar bakteriers rörlighet och då förlorar sin sjukdomsalstrande förmåga. Substanser som blockerar utan att avdöda är intressanta, för om bakterierna dör är det större risk för resistensutveckling.

Det andra projektet är datateknikinriktat och beställt av IFOR-projektet vid Umeå universitet och handlar om att konstruera ett intelligent system för fjärrstyrning av ett arbetsfordon off-road. I systemet tar man med olika sensorer in data för att bygga upp en digital 3D-karta över terrängen som man sedan fjärrstyr maskinen utifrån. Studentgruppen har med en liten 4-hjuling utformat en prototyp för att testa systemet. Visionen är att tekniken i framtiden kan rationalisera arbetet i skogen och sänka kostnader och förbättra arbetsmiljön för maskinförare genom ett utvecklat samspel mellan människa och maskin.
– Jag har följt studenterna och de har lyckats fantastisk väl med sina projekt. På måndag uppvisas resultaten och det ska bli spännande, säger Roland Rosqvist.

Projektredovisning ”Design-Build-Test”
Tid: Måndagen den 12 januari kl. 13.00-14.30
Plats: A305 Teknikhuset, Umeå universitet

Mer information kontakta kursansvariga:
Roland Rosqvist, Tel: 090-785 25 29, 070-221 83 88
Staffan Schedin, Tel 090-786 74 87

Redaktör: Ingrid Söderbergh