"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-01

Ingenjörsstudenter och regionala näringslivet drar nytta av varandra

NYHET Umeå Energi och Tekniska högskolan vid Umeå universitet har tecknat ett avtal för att utveckla sitt samarbete. Samarbetet ingår i projektet Närkontakt, som syftar till att stärka näringslivet i regionen genom ökad samverkan med ingenjörsutbildningarna.

– Med ökad samverkan med ingenjörsutbildningarna underlättas vår långsiktiga kompetensförsörjning, säger Umeå energis VD Curt Åström.
– Vi knyter kontakter med duktiga studenter – potentiella framtida medarbetare. Samtidigt ökar våra möjligheter att ta del av kunskap och kompetens från universitetet i vårt egna utvecklingsarbete.

Inom samarbetet med Umeå energi förläggs bland annat delar av undervisning till Umeå energis anläggningar. Det kan röra sig om laborationer, föreläsningar, mindre projekt eller examensarbeten.

Ett exempel på projekt är att finna optimal utformning av elnätet för att minimera effekterna av ett avbrott.
– Genom samverkan blir studenterna bättre förberedda på det framtida yrkeslivet, säger Martin Servin, universitetslektor och projektledare för Närkontakt. Utbildningarna får också en mer attraktiv form genom utbytet med näringslivet – och det är viktigt att kunna visa på den glädje och kreativitet som det innebär att studera till och arbeta som ingenjör. 

Andra samarbeten inom Närkontakt utförs t.ex. med det lokala datorspelsföretaget Coldwood Interactive. En student från civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik arbetar, inom ramen för en projektkurs i utbildningen, med att utveckla en simuleringsmetod för skidportar, d.v.s. datorkod som beskriver hur en skidport beter sig när en skidåkare passerar eller kolliderar med den.
– Resultatet kan användas direkt i vår produktion, säger Jakob Marklund vid Coldwood Interactive. Det finns många idéer och problem som vi själva inte har tid att ta hand om. Det är värdefullt att få stöd med detta och samtidigt upprätthålla kontakten med universitetet.

Fadderföretag är ett annat exempel på samverkan som utvecklas inom projektet. Företaget Vattenfall medverkar som ”försöksföretag” i arbetet med att utveckla denna samverkansform. Företaget är fadder för en grupp på ca 10 studenter från civilingenjörsprogrammet Energiteknik. Under ett års tid har studentgruppen och företaget ett antal träffar där studenterna får bekanta sig närmare med företaget, får möjlighet att diskutera sin utbildning och framtid och veta mer om de arbetsuppgifter de typiskt kommer att ha i framtiden.

Närkontakt drivs av Teknisk högskolan vid Umeå universitet i samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Huvudfinansiär är Sparbanksstiftelsen Norrland. Övriga finansiärer är Tekniska högskolan, Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten.

Projektet är ett pilotprojekt som löper under 2004–2006 och med syfte att stärka regionens näringsliv genom att utarbeta framgångsrika och ömsesidigt givande samarbetsformer mellan tekniska högskolans utbildningar och teknikinriktade företag i regionen. I pilotprojektet är arbetet begränsat till tre utbildningar. Resultaten från projektet ska spridas till övriga Tekniska högskolans utbildningar och regionens näringsliv.

Inom projektet pågår aktiviteter och diskussioner om samarbete med företagen Coldwood Interactive, Duroc, General Electrics Healthcare, Land System Hägglunds, M-Real, Optronic, Oryx Simulations, SEAFLEX, Tieto Enator, Umeå energi, Vattenfall, Volvo Lastvagnar, Ålö.

Fler företag är aktuella och intresserade välkomnas att kontakta projektet.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Servin, universitetslektor Umeå universitet och projektledare för Närkontakt Telefon: 090-786 65 08, 070-220 09 92
E-post: martin.servin@physics.umu.se 

Curt Åström, VD Umeå energiTelefon: 090-16 39 01
E-post: curt.astrom@umeaenergi.se

Jakob Marklund, Coldwood InteractiveTelefon: 090-17 85 21
E-post: jakob@coldwood.se

Redaktör: Karin Wikman