"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-13

Ingrid Carlgren och Hans Wallin hedersdoktorer vid fakultetsnämnden för lärarutbildning

NYHET Professor Ingrid Carlgren, Tystberga, och professor emeritus Hans Wallin, Umeå, har utsetts till hedersdoktorer vid fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet.

Ingrid Carlgren är professor vid Stockholms universitet och f.d. rektor för Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har i hög grad verkat för en utveckling och förstärkning av lärarutbildningens och läraryrkets vetenskapliga kunskapsbas i sin egenskap av lärare, författare, akademisk ledare och debattör. Hon har därigenom varit en viktig partner i det nationella samarbete som vuxit fram mellan lärosätena med lärarutbildning.

Ingrid Carlgrens forskning utgörs av inträngande, kritiska analyser av läraryrkets omvandling och lärarutbildningens funktioner och utformning samt förändrade förutsättningar för elevernas lärande i skolan, t.ex. individualisering och krav på eget arbete. Hon har också uppmärksammat frågor rörande undervisning, lärande och kompetens relaterade till det specifika ämnesinnehållet. Hon har varit verksam som expert bl.a. för Skolverket och i statliga utredningar och har varit och är engagerad i internationella forskningssammanslutningar. Som ny ordförande i Lärarförbundets Vetenskapliga råd har Ingrid Carlgren en pådrivande roll för att utveckla lärarprofession, lärarutbildning, forskarutbildning och forskning - frågor som varit centrala också för fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet.

Hans Wallin har sedan 1967 varit professor i matematik vid Umeå universitet. Han är en skicklig matematikforskare och uppskattad lärare, föreläsare och läromedelsförfattare med ett stort engagemang för undervisningsfrågor inom universitet och skolväsende.

Hans Wallins betydelse för den matematikdidaktiska forskningens utveckling i Sverige och vid fakulteten för lärarutbildning är stor. Han är en pionjär inom uppbyggnaden av svensk forskning i matematikdidaktik, dvs. matematikens lärande- och undervisningsfrågor. Han startade i Umeå Sveriges första ämnesdidaktiska forskargrupp vid en matematisk institution, en grupp som nu utvecklar ett av Umeå universitets starka forskningsområden. Hans Wallins insatser inom utbildningsområdet är omfattande och han bidrog även till att den första forskarskolan i matematikdidaktik bildades.

För mer information, kontakta dekanus Björn Åstrand, tel 070-642 42 12, e-post bjorn.astrand@educ.umu.se .

Redaktör: Lars Erik Öhlund