"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-20

Ingrid Fängmark blir ny chef för ENS vid Umeå universitet

NYHET Ingrid Fängmark tillträder som ny chef för enheten för näringsliv och samhälle, ENS, vid Umeå universitet från och med den 27 augusti.

Ingrid Fängmark jobbade fram till den 1 februari 2006 som biträdande avdelningschef på FOI för CBRN-skydd och säkerhet, där samhällets främsta experter på kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära händelser arbetar. Därefter har hon arbetat som projektledare och ansvarig för vår hotbedömning inom det kemiska området.

Fängmark får leda en enhet som delvis har fått ett förändrat uppdrag. Bland annat byggs en offensiv EU-funktion upp till stöd för forskare som vill söka EU-finansiering. Enhetens verksamhet har också delats in i fyra nya områden: Utbildningssamverkan, Umeå. Forskningssamverkan, Umeå, Umeå universitet i Skellefteå och Umeå universitet i Örnsköldsvik

– Jag tycker det är intressant och spännande att få arbeta med regionala utvecklingsfrågor. Umeå universitet och ENS är viktiga aktörer i detta. Mitt intresse för dessa frågor väcktes när jag medverkade i arbetet för att få EU:s smittskyddsinstitut till Umeå. Jag insåg då att det finns mycket mer vi kan gör för att säkerställa att även den nordliga delen av landet får en positiv utveckling. Jag tycker också att det ska bli spännande att få vara med om att etablera ett starkt EU-kontor som en resurs för att öka universitetets internationella konkurrenskraft.

När Ingrid Fängmark har tillträtt tjänsten vill hon bland annat öka efterfrågan på ENS:s tjänster både inom universitetet och från näringsliv och samhälle.
– Jag vill också arbeta för att Umeå universitet ska bli ett nationellt föredöme när det gäller samverkan och utbyte av idéer mellan högskolan och det omgivande samhället. Med de diskussioner som pågår om större regioner behöver vi börja arbeta på ett annat sätt och bland annat fördjupa samverkan med andra universitet och högskolor i norr. Det är särskilt roligt att Umeå universitet och Luleå tekniska universitet tilldelats medel ur Vinnovas nyckelaktörsporogram för att stärka universitetens roll som tillväxtmotorer.

Kontaktpersoner: Jan-Erik Ögren, universitetsdirektör Tel: 090-786 62 00 Mobil: 070-638 25 12
E-post: Jan-erik.ogren@adm.umu.se

Ingrid Fängmark är tyvärr på semester utomlands och är därför svår att nå

Redaktör: Carina Dahlberg