"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-06

Ingvar Carlsson Award till ung Umeåfysiker

NYHET Fysikern Aleksandra Foltynowicz vid Umeå universitet som har gjort sin postdoktorperiod i USA får tre miljoner i hemvändarbidrag i den femte omgången av Ingvar Carlsson Award. Hon ska utveckla nya spektroskopiska metoder baserade på optiska frekvenskammar för detektion av molekyler i gasfas.

Bakom bidraget står Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.

– Det känns bra! Med detta bidrag kan jag anställa en postdoktor och en doktorand och tillsammans med anslag från Vetenskapsrådet, fakulteten och Kempestiftelserna så har jag fått goda förutsättningar att starta upp mitt projekt och min egen forskningsverksamhet, säger Aleksandra Foltynowicz.

Aleksandra kommer ursprungligen från Polen. Redan tidigt i sina studier var hon mycket intresserad av spektroskopi och kom år 2003 som utbytesstudent till Umeå universitet, där hon sedan påbörjade sin forskarkarriär inom fysik.

Laserbaserade spektroskopiska tekniker kan användas för detektion av molekyler i gasfas, till exempel för övervakning av miljöfarliga ämnen i luft och för industriell processtyrning. Optisk frekvenskamspektroskopi är en ny teknik som fick sitt genombrott i början av 2000-talet.

En vanlig kontinuerlig laser emitterar ljus med en frekvens. En frekvenskam emitterar också laserljus, men det innehåller många frekvenser. Frekvenserna är separerade med jämna mellanrum, därför påminner spektrumet om en kam. På så sätt motsvarar en optisk frekvenskam tusentals synkroniserade ”vanliga” lasrar. Frekvenskamspektroskopi kombinerar den höga upplösningen och känsligheten hos laserspektroskopi med en bred spektral täckning vilket gör det möjligt att detektera många molekyler på en gång.

Det var under sin postdoktorperiod vid JILA i USA som Aleksandra Foltynowicz lärde sig den nya metoden. Syftet med hennes projekt är nu att tekniskt utveckla ett optiskt frekvenskamspektroskopisystem i det mid-infraröda området.

– Med ett sådant system kan vi detektera molekyler som har kol och väte i sig, till exempel metan och acetylen, men även molekyler såsom ozon och kväveoxider, med stor precision och med en mättid på några sekunder.

Snabbheten, en unik känslighet och samtidig detektion av många typer av molekyler gör att tekniken har potential att bli ett mycket användbart verktyg i framtiden.

– Jag ser flera användningsområden. Ett av de viktigaste är analys av utandningsluft, eftersom många molekyler har identifierats som biomarkörer för specifika sjukdomar. Andra områden kan vara mätning av växthusgaser vid klimatanalyser eller studier av luftens innehåll i förbränningsprocesser med olika typer av bränsle, säger Aleksandra Foltynowicz.

Titel på Aleksandra Foltynowiczs projekt: Mid-infraröd optisk frekvenskamspektroskopi

Biografi

Aleksandra Foltynowicz-Matyba föddes 29 mars, 1981 i Poznań, Polen. År 2005 tog hon en masterexamen i experimentell fysik vid Adam Mickiewicz University, Poznań, Polen. Examensarbetet utförde hon vid institutionen för fysik vid Umeå universitet. Efter examen påbörjade hon sina doktorandstudier vid institution för fysik vid Umeå universitet där hon disputerade i maj 2009. Åren 2010-2012 var hon postdoktor vid JILA, University of Colorado at Boulder, USA, finansierad av Vetenskapsrådet. I mars 2012 rekryterades hon som biträdande universitetslektor till institutionen för fysik vid Umeå universitet.
Aleksandra Foltynowicz-Matyba har erhållit startbidrag från den tekniska-naturvetenskapliga fakulteten, projektbidrag till unga forskare av Vetenskapsrådet, bidrag till utrustning från Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och Stiftelsen Lars Hiertas Minne, samt postdoktorstipendium från Kempestiftelserna.

Om Ingvar Carlsson Award

Ingvar Carlsson Award är ett program skapat av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, för hemvändande postdoktorer, vars syfte är att ge dem möjlighet att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Satsningen riktar sig mot yngre lovande forskare som genomgår eller nyligen genomgått en postdoktoral utbildning och som bedriver en strategiskt motiverad forskning med potential att stärka Sveriges konkurrenskraft inom områdena naturvetenskap, teknik och medicin.
SSF ger i år tolv personer tre miljoner kronor vardera, varav 2,95 miljoner kronor är forskningsbidrag och 50 000 kronor är ett personligt stipendium. SSF avsätter dessutom 600 000 kronor till ett begränsat ledarskapsprogram för forskarna i satsningen. SSF tog emot 54 ansökningar om bidrag. Sjutton, eller 31 procent kom från kvinnor. Bland de tolv som får bidragen är fem kvinnor (42 procent) och sju män.

För mer information, kontakta gärna:

Aleksandra Foltynowicz, institutionen för fysik vid Umeå universitet Telefon: 090-786 65 34
E-post: aleksandra.foltynowicz@physics.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh