"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-14

Ingvar Lundberg-priset till Umeåforskare

NYHET Det är Karin Taube, professor emerita, institutionen för språkstudier, som tilldelats det nyinstiftande Ingvar Lundberg-priset på 100 000 kronor.

Karin Taube

I ett pressmeddelande från Natur & Kultur motiveras varför Karin Taube får priset:

”För att hon med stor uthållighet arbetat för barns och ungas läsande, ett arbete som sträcker sig från speciallärarens klassrumsvardag, barns tidiga läs- och skrivinlärning över dyslexi hos högskolestuderande till enskilda barns självkänsla. Med sin stora kunskap och bredd som pedagog, forskare och folkbildare verkar Karin Taube i bästa mening i Ingvar Lundbergs anda.”

– Jag är otroligt glad och förvånad över detta! Ingvar Lundberg hjälpte och stöttade mig under hela min akademiska karriär, därför känns det särskilt fint att få tilldelas detta pris, säger Karin Taube

– Det är fantastiskt roligt att få tilldela priset till en person med så många strängar på sin lyra! Att gå från att vara klassrumslärare till att leda PISA-undersökningen visar hennes stora bredd som pedagog och forskare, säger Ann-Charlotte Smedler, juryordförande för Ingvar Lundberg-priset.

Till grund för beslutet ligger Karin Taubes mångåriga och betydelsefulla gärning där hon som lärare, specialpedagog och läsforskare har visat en ovanlig bredd. Det var Ingvar Lundberg som en gång lockade henne till forskning och doktorandstudier, och hon har fortsatt att arbeta i hans anda. Karin Taubes doktorsavhandling (1988) handlade om elevers självkänsla och läsande, och hon har senare studerat sociala och demografiska faktorers betydelse för läsning och läsutveckling.

Karin Taube företräder både teori och praktik, vilket exemplifieras av hennes lästestmaterial. Hon har intresserat sig såväl för läsinlärning hos små barn som dyslexi hos universitetsstudenter. Hon var projektledare i den första PISA-undersökningen år 2000 och 2003, och medverkade i de följande mätningarna fram till 2009. Hon har också medverkat i IEA:s Reading Literacy Study. Karin Taube är en på alla sätt värdig mottagare av det nyinstiftade Ingvar-Lundberg-priset.

Ingvar Lundberg var professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet till sin bortgång 2012 och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Ingvar Lundberg-priset är ett nyinstiftat pris som tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning och utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning.

Att kunna läsa och förstå text är en grundläggande förutsättning för möjligheten att delta i ett demokratiskt samhälle. Natur & Kultur har som uppdrag att värna om demokratiska och humanistiska värden och därför är det en självklarhet att detta pris instiftats till Ingvar Lundbergs minne.

Priset delades ut under Läskonferensen i Stockholm den 4 april 2014.

Redaktör: Per Melander