"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-01

Injektioner kan lindra symtom vid tennisarmbåge

NYHET Ultraljud- och färgdopplerundersökning underlättar diagnostiken av tennisarmbåge och injektionsbehandlingar kan minska smärtan och öka greppstyrkan, skriver Eva Zeisig i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 10 oktober.

Tennisarmbåge är ett relativt vanligt smärttillstånd. Orsaken är okänd, men besvären drabbar oftast medelålders personer med arbetsuppgifter eller fritidsaktiviteter där handgreppet belastas upprepade gånger; tennisspelande, snickeri och trädgårdsarbete är några exempel. Tillståndet klassas som en överbelastningsskada.

Hos personer med tennisarmbåge har skador kunnat konstateras i det gemensamma muskelfästet för handleds- och fingersträckarna på överarmsbenets utskott vid armbågen (epikondylen). I avhandlingen mäts och utvärderas strukturen och blodflödet i det här muskelfältet med ultraljud och färgdoppler hos patienter med tennisarmbåge och hos kontrollpersoner. Dessutom värderas effekten av injektionsbehandling med ämnet polidokanol, som bl.a. klistrar ihop blodkärl. Strukturförändringar och högt blodflöde påvisades i muskelfästet hos patienter med tennisarmbåge men inte hos smärtfria personer. Strukturförändringarna, men inte det höga blodflödet, kvarstod två år efter framgångsrik injektionsbehandling.

I en randomiserad dubbelblindstudie visades att injektionsbehandling med polidokanol eller med lokalbedövningsmedlet lidocain kombinerat med adrenalin som med stöd av ultraljud och färgdoppler riktades mot området med högt blodflöde minskade smärtan och ökade greppstyrkan hos patienter med tennisarmbåge. Det fanns ingen skillnad i resultaten mellan de två injektionstyperna. I det inblandade muskelfästet noterades en lokal produktion av katekolaminer, dock inte acetylkolin, vilket tillsammans med det ökade blodflödet kan ha betydelse för hur smärtan uppkommer.

Fredagen den 10 oktober försvarar Eva Zeisig, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Tennis elbow – sonographic findings and intratendinous injection treatment. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Hörsal B, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är doc. Ingemar Lorén, Lunds Universitet.

Kontakt:Eva Zeisig, specialistläkare i ortopedi och doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för idrottsmedicin Tel: 090-785 48 21
E-post: eva.zeisig@idrott.umu.se

Redaktör: Hans Fällman