"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-18

Innates vd blir Umeå universitets hedersdoktor

NYHET Sune Rosell, vd för Innate Pharmaceuticals, har utsetts till hedersdoktor vid Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet.

Med sina visioner och sin handlingskraft har Sune Rosell spelat en central roll för utvecklingen av såväl bioteknikindustrin i Umeå som delar av den akademiska forskningen vid fakulteten.
– För att få fram nya läkemedel krävs kreativ forskning och den finns framför allt på universiteten. För att ta oss framåt måste vi utnyttja den kreativiteten maximalt, säger han.

Sune Rosell påbörjade sin forskningsbana som farmakolog vid Karolinska Institutet. I början av 1980-talet rekryterades han som forskningschef till Astra AB och under denna period kom han också i kontakt med de Umeåforskare som grundat bioteknikföretaget Symbicom. Forskarnas affärsidé var att använda grundvetenskapliga upptäckter inom området molekylär mikrobiologi. Sune Rosell blev något av en mentor för forskarna och hans insatser var även avgörande när bolaget senare köptes upp av Astra. Uppköpet av Astra fick en stor roll för utvecklingen av Umeå universitets molekylärbiologiska forskning. Unga, utexaminerade Umeåstudenter kunde på detta sätt få arbete inom industrin och dessutom påbörjades industrirelaterade akademiska avknoppningsprojekt inom Symbicoms ram. Vissa projekt lever fortfarande kvar.

Att Umeå universitet i dag är ledande inom det nya kemiska forskningsområdet biologisk ”kemisk genetik” är till stor del Sune Rosells förtjänst. I dag är Sune Rosell verkställande direktör för Innate Pharmaceuticals, som utvecklar nya antibakteriella ämnen i kampen mot infektionssjukdomar. Företaget samarbetar med flera forskare vid Umeå universitet och stödjer även universitetets teknikplattform för läkemedelsutveckling.

Sune Rosell promoveras vid Umeå universitets årshögtid den 20 oktober.

För ytterligare information, kontakta: Sune Rosell, vd Innate Pharmaceuticals
Telefon: 090-13 66 50

Redaktör: Karin Wikman