"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-08

Innovationskontor Norr – med uppgift att stimulera innovationsarbetet

NYHET Umeå universitet fick uppgiften att bygga upp ett av landets åtta innovationskontor,Innovationskontor Norr. Innovationskontorens uppgift är att på olika vis stödjanyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat.

Innovationskontoret drog igång sin verksamhet i november 2010 och uppdragen rullar in.

– Vi har flera forskningsbaserade idéer från såväl Umeå universitet som Luleå tekniska universitet och SLU som redan hunnit få olika typer av innovationsstöd vilket är jättekul. Det här ger oss ett guldläge att stimulera innovationsarbetet vid Umeå universitet, säger Camilla Viklund som ansvarar för verksamheten.

I samarbete med Luleå tekniska universitet har det tagits fram en gemensam utvärderingsprocess för nya idéer. Samarbetet med LTU ger ett flöde av idéer mellan lärosätena, ökad samverkan inom såväl processer för innovationsutveckling och nätverk. Innovationssystemet runt Umeå universitet består av ett antal aktörer vilka tillsammans utgör ett effektivt system för att omvandla forskningsresultat och kunskap till nytta för näringsliv, människor och samhälle.

Innovationskontoret blir en förstärkning till det befintliga innovationssystemet, men har även till uppdrag att vara en resurs för andra lärosäten. Innovationskontor Norr har en styrgrupp med representanter från Umeå universitet, Uminova Innovation, Innovationsbron samt Luleå tekniska universitet.

Redaktör: Malin Vikström