"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-27

Innovationskontor till Umeå universitet

NYHET Umeå universitet är ett av sju lärosäten som, i forsknings- och innovationspropositionen, tilldelats ett innovationskontor. Innovationskontorens uppgift är att stödja forskare som vill gå vidare och kommersialisera sina resultat.

– Det här är en värdefull förstärkning både för universitetets holdingbolag och för vårt stödbolag Uminova Innovation, säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan vid Umeå universitet.

En förutsättning för det särskilda stödet är att mottagarna även verkar för kommersialisering vid lärosäten som inte har motsvarande resurser. Det har också betydelse för hur stor del av de årligen avsatta 75 miljoner kronorna kontoren får.
– Innovationskontoret gynnar främst samarbetet med Luleå tekniska universitet. Särskilt sedan Mittuniversitetet föredrog att gå samman med de yngre universiteten. Samarbetet med Luleå förstärks ytterligare av att vi har ett gemensamt nyckelaktörsprogram, konstaterar Ulf Edlund.

Fler innovationskontor

Under behandlingen av forskningspropositionen i riksdagens utbildningsutskott föreslogs att ett åttonde innovationskontor skulle inrättas med inriktning på de yngsta universiteten, alltså de i Karlstad, Växjö och Örebro samt Mittuniversitetet.

De övriga sex kontoren placeras vid följande lärosäten: Karolinska institutet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet, Kungl. tekniska högskolan samt Chalmers tekniska högskola.

Redaktör: Carina Dahlberg