"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-16

Innovativ kemiforskare får pris av kunglig akademi

NYHET Magnus Bergknut, forskare i kemi vid Umeå universitet, har tilldelats Gunnar Torstensson pris 2009 som delas ut av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Den 28 januari tar han emot priset på 20 000 kronor vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus

Magnus Bergknut får priset “för hans innovativa och nydanande forskning om risker kopplade till förorenad mark. Han har visat att faran gällande många miljögifters spridning och upptag i organismer har överskattats, men samtidigt att antalet olika miljögifter underskattats i många förorenade områden”.

För två år sedan disputerade Magnus Bergknut vid kemiska institutionen, Umeå universitet, och var mellan 2006 och 2008 verksam vid SLU, Umeå. De kommande två åren kommer han fortsätta som postdoktor vid kemiska institutionen, Umeå universitet.

Magnus Bergknuts forskning är inriktad på hur föroreningar sprids i mark och vatten, framför allt organiska miljögifter såsom PCB:er och dioxiner.

Magnus Bergknut är uppvuxen i Malmö och Västervik.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Bergknut, kemiska institutionen Telefon: 090-786 51 82
E-post: magnus.bergknut@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman