"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-07-01

Inomhusluften gör oss sjuka – helt i onödan

NYHET – Bygger och ventilerar vi rätt skulle antalet ”sjuka hus” drastiskt minska. Därför är det hög tid att få ett nationellt kunskapscentrum på fötter som kan sprida kunskap om hur vi bygger friska hus. Det framhåller Berndt Stenberg, professor i dermatologi vid Umeå universitet, som den 4 juli talar på temat i Almedalen.

Flertalet bostäder i Sverige har för låg luftomsättning. 60 procent av alla lägenheter och 80 procent av alla villor uppfyllde inte de svenska kraven för luftomsättning. Det visar världens största studie kring hur inomhusklimatet påverkar barns hälsa, den så kallade Värmlandsstudien Dampness in Buildings and Health1.

Antalet remisser ökade

På 80-talet började hudläkaren Berndt Stenberg notera ett ökat antal remisser där frågan ställdes huruvida hudåkommor kunde kopplas till en dålig inomhusmiljö. Stenberg hade inget svar, ej heller fanns det någon kunskap att hämta i litteraturen.

Tillsammans med civilingenjören Jan Sundell på Arbetarskyddsstyrelsen, som fått liknande hälsofrågor av Yrkesinspektionen, beslutade Stenberg sig för att undersöka om det fanns ett samband mellan ohälsa och dålig inomhusmiljö. Sundell angrep problemet från den byggnadstekniska sidan och Stenberg från den medicinska.

Symptom hos personal och barn

Forskningsprojektet kunde bland andra faktorer sätta dålig inomhusmiljö i samband med den energibesparingsiver som rådde efter 70-talets oljekris.
– För att spara energi tätades byggnader och ventilationsvolymer drogs ner. En av källorna till kunskap baseras på studier av förskolor som under energikrisen byggdes i Stockholmsområdet för att möta befolkningsökningen med stora barnkullar. Under studierna framträdde att både personal och barn uppvisade symptom på det som vi i dag kallar sjuka-hus-syndromet. Ögon-, näsa- och halsirritation, hudrodnad, torra slemhinnor och huvudvärk var några av symptomen som både barn och vuxna uppvisade, säger Berndt Stenberg.

I dag har över en miljon svenskar sjukdomssymptom som de anser beror på en undermålig inomhusmiljö. Bakom siffran döljer sig yrkesarbetande, men inte minst, barn i förskola och skola. Kunskapen att ta tag i de sjuka husen och dåligt ventilerade lokalerna finns. Trots detta händer lite.

Förslag på nationellt kompetenscentrum

För att förändra bilden har representanter från Umeå universitet, Uppsala universitet, Astma- och Allergiförbundet, IVL – Svenska miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och SWESIAQ, i dialog med Boverket och Socialstyrelsen, föreslagit ett ”Nationellt kompetenscentrum för sunda hus”. – Enligt en färsk folkhälsorapport bedöms att 700 nya fall av barnastma årligen orsakas av brister i inomhusmiljön. Så behöver det inte vara. När vi nu står inför ett stort arbete med renoveringar av bostäder där energianvändningen ska halveras fram till 2050, då gäller det att vi bygger rätt och inte gör om samma misstag som under energikrisen. Därför är det hög tid att initiera ett förebyggande arbete, fastslår Berndt Stenberg.
Föredraget äger rum: torsdag 4 juli kl. 11.30 - 14.00.
Plats: Svensk Ventilations mobila luftlaboratorium i Visby hamn ”Holmen”, plats 59, 300 meter sydväst om Almedalen. Här kan du också med egna ögon se vad luften vi andas innehåller.
Arrangör: Svensk Ventilation och Umeå universitet
Zeppelinaren i luften: ”Vår framtid hänger i luften” visar vägen.

För mer information kontakta:

Britta Permats, vd Svensk Ventilation
Telefon: 070-834 39 89

Berndt Stenberg, hudläkare och professor i dermatologi och venereologi,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.
Telefon: 070-249 55 30

För fler föreläsningar om inomhusluft, besök följande programpunkter i Svensk Ventilations trailer i Visby hamn:

Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?

Anders Hedström, IAQ-manager, Svensk Ventilation, tisdag 2 juli 13:00 - 13:30

Hur är inomhusluften i passivhus?

Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet, tisdag 2 juli 14:00 - 14:45

Bättre inomhusklimat - bortglömd effekt vid renovering?

Josefin Thoresson, doktorand, Linköpings Universitet, tisdag 2 juli 15:00 - 15:30

Skolan: Kan bra inomhusluft förbättra elevers prestationer?

Marie-Louise Luther, Astma- och Allergiförbundet och Britta Permats, Svensk Ventilation, torsdag 4 juli 10:30 - 11:00

Redaktör: Christina B. Winroth