"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-16

Inrättande av arbetsenhet

NYHET Rektor har beslutat om inrättande och instruktion av arbetsenheten Juridiskt forum vid Umeå universitet från och med den 1 april 2012.

Rektor har beslutat om inrättande och instruktion av arbetsenheten Juridiskt forum vid Umeå universitet från och med den 1 april 2012.

Målet med arbetsenheten Juridiskt forum är att bilda en enhet inom forskningsfältet genus och rätt för att kunna stärka en redan framgångsrik miljö, attrahera externa medel, stärka universitetets profil inom området samt vidareutveckla partnerskap som en del av universitetets internationalisering.

Enheten ska skapa en inkluderande, tvärdisciplinär miljö kring kritisk sociorättslig forskning som studerar den politiska, sociala och ekonomiska dimensionen av rätten. Enheten ska också ta ett delansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete inom juristprogrammet och andra ämneskurser i juridik.