"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-29

Installation av Jewyo Rhii på Bildmuseet i sommar

NYHET I en av Bildmuseets tre sommarutställningar låter den sydkoreanska konstnären Jewyo Rhii oss möta människorna kring staden Seoul och floden Han. Utställningen som ingår i projektet Urban Concerns är den första presentationen av Jewyo Rhiis arbete för en svensk publik.

Välkommen till pressvisning av Bildmuseets sommarutställningar
på torsdag den 5 juni kl 13.00. Konstnären finns på plats.

Urban Concerns – Jewyo Rhii

8.6 – 31.8 2008

Seoulbornas nyttjande av stränderna längs floden Han, som en plats för kärlek och vänskapliga möten, är temat för den sydkoreanska konstnären Jewyo Rhii. I en rumslig installation, Lie on the Han River, tar Jewyo Rhii staden Seoul och floden Han till Bildmuseet.

I sitt konstnärskap intresserar sig Jewyo Rhii för kroppens utsatthet och för hur man kan skapa offentliga miljöer som erbjuder både fysisk trygghet och omsorg men också rum för tankar. Med lokala och tillfälliga material bygger Jewyo Rhii stadsmiljöer och interiörer och bjuder sedan in publiken att delta och bli en del av dessa rumsliga installationer. Jewyo Rhii visar, ofta med en humoristisk ton, på behovet av mänsklig omsorg och värme i ett ogästvänligt stadslandskap som enbart präglas av privata och kommersiella intressen.

I en platsspecifik version av verket Lie on the Han River tar Jewyo Rhii oss till Seoul – en värld där älskande par och andra stadsinvånare har svårt att träffas p.g.a. trångboddhet och brist på sociala mötesplatser i stadsmiljön. På Bildmuseet återskapar konstnären Han-floden och de möten som äger rum längs flodens stränder. Hon visar på hur floden fyller en central funktion i Seoul och möjliggör kärleksmöten och en särskild datingkultur.

Jewyo Rhii (f. 1971) avslutade nyligen sin utbildning på Rijksakademie van Bildende Kunsten i Amsterdam. Hon har bl.a medverkat i följande solo- och grupputställningar: Korean Misulsang (Seoul, 2007), Lie on Han River (Düsseldorf, 2007), Samuso (Seoul, 2006), 51st Venice Biennale (2005) och Under Construction (Tokyo, 2003).

Presentationen av Jewyo Rhii ingår i projektet Urban Concerns, Bildmuseets pågende samarbete med Johannesburg Art Gallery. Urban Concerns genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership. Programmet som är en bilateral fond för kulturprojekt, administreras av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.

Konstnären medverkar vid pressvisning och vernissage.

Pressvisning

Torsdag 5 juni kl 13.00

Vernissage

Söndag 8 juni kl 14.00

Mer information

Katarina Pierre, intendent
katarina.pierre@bildmuseet.umu.se, 090-786 96 32

Redaktör: Helena Vejbrink