"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-02

Stort intresse när Ann Phoenix höll sin installationsföreläsning

NYHET Ann Phoenix innehar årets "Kerstin Hesselgren gästprofessur" som finansieras av Vetenskapsrådet. Phoenix är professor i socialpsykologi vid Institute of Education, UCL i Storbritannien, men kommer under år 2020 tillbringa mycket tid i Umeå. I onsdags höll hon sin installationsföreläsning vid Umeå universitet.

Ann-Louise Silfver från Pedagogiska institutionen, Ann Öhman från Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitets rektor Hans Adolsson samt Stefan Svallfors från Vetenskapsrådet höll korta inledningsvisa presentationer och hälsade åhörare och särskilt Ann Phoenix välkomna. 

Föreläsningen hade rubriken "Doing criticality - unpacking normative assumptions in the social sciences". I den lyfte Ann Phoenix fram universitetets och samhällsvetenskapens uppgift att ”göra kritikalitet”. Med detta menar hon att ifrågasätta förgivettagna normer genom att bedriva transparent och reflexiv forskning, för att bidra till förändringar av orättfärdiga maktrelationer.

Några av de exempel på forskning som Ann Phoenix lyfte fram handlade om behovet av normkritisk kunskap när det gäller utvecklingen av Artificiell Intelligens för att synliggöra vilka grundantaganden och normer som ligger bakom konstruktionen av de algoritmer som styr robotar och andra ”smarta” tekniska verktyg.

Ann Phoenix kommer under sin tid vid Umeå universitet både delta i utbildning på alla nivåer och stötta forskning inom det normkritiska fältet i nära samarbete med lärare och forskare Pedagogiska institutionen och Umeå centrum för genusstudier.

Föreläsningen dokumenterades och kan laddas ner härifrån.