"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-30

Integrativa processer i samverkan

NYHET Jens Ineland, lektor vid Pedagogiska institutionen, har tillsammans med Ove Grape, Institutionen för socialt arbete, skrivit om integrativa processer i samverkan för arbetsrehabilitering av ungdomar i boken "Om samverkan".

Jens Ineland och Ove Grape har tillsammans under de senaste åren arbetat med att utvärdera samverkanssatsningar inom rehabiliteringsområdet. De har studerat framför allt samlokaliserade samverkansmiljöer som arbetar med unga människors arbetsrehabilitering. Det är om dessa erfarenheter de skriver om i bokkapitlet.

I boken Om samverkan: för utveckling av hälsa och välfärd medverkar många av de ledande samverkansforskarna i Sverige. Tillsammans bidrar de till att utveckla hälso- och sjukvården, både genom att beskriva sina erfarenheter från samverkansprojekt eller, som i Jens och Oves fall, ge nya teoretiska förståelser för själva villkoren för interorganisatorisk samverkan. Ett centralt begrepp i deras analyser är ”integration”, vilket är ett relativt nytt begrepp inom forskningen om interorganisatorisk samverkan.

Boken riktar sig till både studenter och forskare. Men det finns även många nyttiga erfarenheter och diskussioner som är användbar kunskap för praktiker som arbetar med samverkan inom hälso- och sjukvård.

Läs mer om boken