"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-01

Intelligenta rollatorer ska minska fallskador

NYHET Intelligenta rollatorer ska kunna känna av trottoarkanter, väggar och föremål. Färre fallskador är målet när ny teknik tas fram vid Umeå universitet.

Intelligenta rollatorer är målet för ett forskningsarbete som pågår i Umeå. Tre rollatorer, för inomhusbruk och utomhusbruk, har tagits fram, och kommer att användas för att utvärdera hur bra den intelligenta rollatorn fungerar i praktiken. 

Tekniken har än så länge enbart använts i labbmiljö men nu kommer verkliga patienter som haft stroke att få pröva de nya intelligenta rollatorerna. 

– Förhoppningen är att den nya rollatorn ska minska risken för fallskador, och därigenom öka trygghetskänslan för användaren. Det kan i sin tur leda till ökad rörlighet, bättre rehabilitering, och förbättrat psykiskt välbefinnande. De inledande testerna har varit väldigt positiva, och en fortsättning av projektet planeras, berättar Thomas Hellström, forskare vid institutionen för datavetenskap. 

Förhoppningen är att den intelligenta rollatorn ska vara lättare och säkrare att använda för personer med nedsatt kognitiv förmåga, exempelvis efter en stroke. Sensorer på rollatorn känner av väggar och föremål, och automatiserade bromsar ska påverka körriktningen för att undvika kollisioner. 

Vid användning utomhus kan problem att styra rollatorn rakt göra att man oavsiktligt kör över trottoarkanter eller ner i gropar i marken. Även dessa situationer ska kunna undvikas av den intelligenta rollatorn.

Fakta om den intelligenta rollatorn
Projektet är ett samarbete mellan institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, samt Umeå Strokecenter. Testerna kommer att utföras av sjukgymnaster från Umeå Strokecenter. Centrum för Medicinsk teknik och Strålningsfysik har ansvarat för framtagningen av hårdvaran, och Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet har utvecklat programvaran. 

Thomas Hellström är docent vid institutionen för datavetenskap och leder en forskargrupp inom området intelligent robotik.  De har i många år jobbat med forskning om förarlösa skogsfordon, och medverkar även i ett projekt för att utveckla robotar som automatiskt kan skörda frukt. I andra projekt tar man fram robotar som kan lära sig nya saker genom att härma människor.

Projektet har beviljats bidrag från Familjen Kamprads Stiftelse.

Bilden ovan: Forskarna Thomas Hellström och Peter Hohnloser visar hur den intelligenta rollatorn fungerar.

Redaktör: Mikael Hansson