"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-17

Interactive Institute Umeå – unik IT-forskning vid Umeå universitet

NYHET Interactive Institute Umeå är ett nyetablerat IT-forskningsinstitut med nära kopplingar till Umeå universitet. Institutet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Swedish ICT Research AB och industriföretaget ABB.

Den nya interaktionsstudion, som är en del av en stor forskningssatsning inom området interaktionsdesign för industrin, kommer att bedriva experimentell interaktionsdesign med industriell tillämpning.

– Satsningen ligger helt rätt i tiden. Frågor om användbarhet och användarupplevelse har ju blivit något av ett signum för framgångsrika produkter och tjänster idag. Apples succéer med iPhone och iPod beror mer på framsteg inom användning och design än på teknik, säger Daniel Fällman, docent vid institutionen för informatik och studioföreståndare vid Interactive Institute Umeå.

Interactive Institute Umeå kommer att bedriva projekt som är starkt prototypinriktade. De ska resultera nya IT-produkter, -tjänster och användningstekniker som svarar mot användares upplevda eller förväntade framtida behov.

Området interaktionsdesign är ett nytt, starkt forskningsfält som samlar både de som forskar om informationsteknologi och de som designar den.

– Med den här satsningen knyter vi ihop flera redan mycket framgångsrika men delvis parallella aktiviteter inom området interaktionsdesign vid Umeå universitet. Satsningen är ett glädjande bevis på att vi är en attraktiv partner både för intern- och extern samverkan, säger Daniel Fällman.

Umeå universitet har i dag flera nationellt ledande utbildningar inom interaktionsdesign och flera internationellt erkända toppforskare. Satsningen blir ett sätt för universitet att ytterligare stärka sin profil inom området.

Genom att fokusera mot industriell tillämpning blir Interactive Institute Umeå också internationellt unik. Den övervägande delen av tidigare forskning och utveckling inom området har berört stöd för kontorsarbete eller konsumentanvändning.

Studions personal består av en föreståndare och forskningsledare samt en kärntrupp av forskare, designers och forskningsingenjörer. Runt dessa kommer allt från forskare till studenter knytas från i första hand Designhögskolan, institutionen för informatik och datavetenskap vid Umeå universitet.

Ett huvudsyfte för studion är att fungera som en kontaktyta för samverkan med industrin också genom att öppna den normalt relativt slutna forskningsmiljöerna. Exempelvis genom att personal från studions industripartners får en arbetsplats i miljön. Industriutbytet kommer främst att ske tillsammans med ABB, som redan från årsskiftet gick in som studiopartner och som också stöttar satsningen ekonomiskt.

– Att ett världsledande bolag som ABB valt att satsa på oss i Umeå måste ju ses som ett erkännande, konstaterar Daniel Fällman.

Studions verksamhet byggs upp stegvis under tre år för att 2011 omfatta 12-15 personer. Nära samverkan finns också med det Vinnova-finansierade Vinnväxtcentrat ProcessIT.

Interaktionsstudion ligger organisatoriskt under SICS-gruppen, Swedish Institute of Computer Science, som en ny studio inom Interactive Institute.

Invigning av Interactive Institute Umeå äger rum onsdag den 18 februari klockan16-17.
Plats: Ljusgården, MIT-huset, Umeå universitet (markplan)

16.00-16.05 Välkommen, Daniel Fällman, Studioföreståndare
16.05-16.15 Forskningsinstitut nära Umeå universitet, Ulf Edlund, Prorektor, Umeå universitet
16.15-16.25 Swedish ICT Research och Interactive Institute, Staffan Truvé, vd SICS
16.25-16.35 Designforskning: Vad är det? Johan Redström, Interactive Institute
16.35-16:45 Tillämpad IT och IT-satsningar vid Umeå universitet, professor Jonny Holmström, Umeå universitet
16:45-16.55 Visioner och målsättning för Interactive Institute Umeå, Daniel Fällman
16:55-17:00 Invigning För mer information, kontakta gärna: Daniel Fällman, studioföreståndare, docent vid Umeå universitet Mobil: 070-365 70 38
E-post: daniel.fallman@tii.se

Redaktör: Carina Dahlberg