"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-02

Interaktioner får saker att hända

NYHET Interaktioner, former av samverkan, är det som ger oss kunskapen om världen. Interaktioner på alla nivåer kan ses på som ett utbyte av information, skriver Andreas Grönlund i den avhandling i fysik som han försvarar vid Umeå universitet den 2 juni.

Oavsett om det gäller en elektron i ett elektriskt fält eller en cool snubbes reaktion på en flirt i baren — interaktioner får saker och ting att hända. I denna mening kan vi notera att föremål som inte har möjlighet att interagera också är osynliga för varandra. Kedjor av parvis samverkande enheter kan fungera som ett medium för indirekta interaktioner mellan objekt. Icke desto mindre, i en situation utan interaktioner hamnar vi i en filosofisk debatt om vi verkligen kan anse någonting existera eftersom det inte kan detekteras på något sätt.

Interaktioner mellan former av materia tenderar att vara organiserad och ha en hierarkisk struktur där små delsystem kan ses som delar av ett större system som i sin tur kan vara en mindre del i ett ännu större system. Detta speglas i det faktum att vi har vetenskaper som framgångsrikt studerar specifika interaktioner mellan objekt eller materia: Fysik, kemi, biologi, ekologi, sociologi m.fl. Vad händer i situationer när alla längdskalor är relevanta? Hur påverkar strukturen i det underliggande nätverket av interaktioner de dynamiska egenskaperna hos systemet? Vilka nätverksstrukturer ser vi och hur har de uppkommit? Avhandlingen ger en fysikers syn på kollektiva fenomen, från supraledare till sociala system och navigering i gatunät.

Andreas Grönlund kommer ursprungligen från Piteå och är doktorand vid Inst. för fysik. Han nås på tel. 90-786 77 60, e-post: gronlund@tp.umu.se, webbsida www.tp.umu.se/~gronlund/

Avhandlingen läggs fram fredagen den 2 juni vid Inst. för fysik, Umeå universitet, och har titeln Complex patterns: From physical to social interactions. Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal N430, Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Hawoong Jeong, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).

Redaktör: Hans Fällman