"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-18

Interaktiv modell stödjer utveckling av sociala verksamheter

NYHET Samtal och diskussion om det egna arbetet får personalen att reflektera och lära sig nya saker, vilket bidrar till att även verksamheten utvecklas. Det visar en studie där ett försök att konstruera och använda en interaktiv modell för verksamhetsutveckling i socialt arbete genomförts.

Anna- Lena Perdahl har i sin doktorsavhandling konstruerat en teoretisk modell som syftar till att stödja verksamhetsutveckling i socialt arbete. Modellen bygger på ett antal antaganden och frågor som utgår från kunskap kring praktiskt socialt arbete. Målet är att få personalen att samtala, reflektera och diskutera sig fram till lösningar som ska driva verksamheten framåt.

I studien har hon låtit en arbetsgrupp på ett familjecenter testa modellen för att kunna kartlägga hur den fungerar i praktiken. En gång i månaden under två år träffade hon gruppen för att få dem att samtala kring det arbete de utför. Diskussionerna förväntades leda till att ge personalen nya insikter och idéer, dels kring den enskildes arbete, dels kring den gemensamma verksamheten.

Resultatet visar att gruppen till att börja med tyckte det var svårt att använda modellen i det praktiska arbetet. Frågorna i modellen fungerade inte i gruppens arbetssituation och personalen tyckte att arbetet med den tog för mycket tid. Det var först när de förstod nyttan med den som arbetet kom igång. Men Anna-Lena menar att resultatet inte är negativt, eftersom gruppen tvingades att kritiskt granska sin verksamhet och sedan formulera egna frågeställningar som passade i deras unika verksamhet.

- Tanken med modellen är också att den inte är klar från början, utan att även den kan utvecklas och anpassas efter arbetsgruppens behov. På så sätt skapas ett interaktivt utbyte mellan det praktiska arbetet och det teoretiska resonemanget i modellen, förklarar Anna-Lena.

Studien visar också att arbetet med modellen uppmärksammade personalen på att verksamhetsutveckling inte bara handlar om att kunna hjälpa brukaren på bästa sätt, utan kunskapen kring hur andra verksamheter fungerar kan också bidra till utveckling.

- Arbetsgruppen dokumenterade vid ett tillfälle ett besök de haft av en annan arbetsgrupp. I dokumentationen framförde de hur bra de tycker att den egna verksamheten var i förhållande till den andra gruppens. Att genom jämförelse upptäcka och sätta ord på arbetets för- och nackdelar inverkar på och utvecklar den egna verksamheten, menar Anna-Lena.

Anna-Lena Perdahl kommer från S. Sunderbyn utanför Luleå och är uppvuxen i Skellefteå, där hon arbetat främst jobbat inom socialt arbete i kommunen.

Fredagen den 25 september försvarar Anna-Lena Perdahl, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Verksamhetsutveckling i socialt arbete. Konstruktion och utprovning av en interaktiv modell”. Disputationen äger rum kl 10.00 i sal S205h, Samhällsvetarhuset, Fakultetsopponent är Professor emeritus Eric Olsson, sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad.

För mer information kontakta: Anna- Lena Perdahl, Umeå universitet Telefon:  090-786 71 06
E-post: Anna-Lena.Perdal@socw.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov