"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-27

Interaktiva metoder används för att underlätta processtyrning

NYHET För att ge processoperatörer bättre beslutsstöd för att styra en process kommer ett interaktivt hjälpmedel att utvecklas. Ole Norberg har fått forskningsstöd från Vinnova under 2020 för att ta fram en prototyp för interaktiv processtyrning.

Processindustrin idag är idag i hög grad digitaliserad. Processopera-törerna styr och kontrollerar processerna direkt från en kontrollstation via några enkla knapptryck. Styrningen av processerna sker manuellt och av flera olika operatörer då processerna ofta är igång 24 timmar om dygnet.

- Styrningen blir då beroende av respektive operatörs erfarenhet och känsla för processen och kan skilja sig beroende på vilken operatör som är i arbete, säger Ole Norberg, lärare och forskare på institutitonen för tillämpad fysik och elektronik.

En bra överlämning och informationsutbyte mellan operatörer i olika skift är därför av stor vikt då förändringar som genomförts i processen ibland inte får genomslag förrän efter flera timmar.

För att få en stabilare process och minimera felkällor vill Ole Norberg och hans forskarkollegor ta fram en prototyp som kan ge processoperatörerna ett bättre beslutsstöd för förändringar som behöver göras i processen.  Prototypen ska även kunna göra prognoser för hur processparametrarna kommer att variera framöver baserat på de inställningar och förändringar som redan gjorts. Detta kan vara av särskild vikt för de processer som har lång responstid innan en förändring får genomslag.

Målet med denna förstudie är att ta fram en interaktiv processtyrning som bjuder in till aktivitet från processoperatörerna där de kan arbeta visuellt med befintliga data och förutspådda data för att få en bättre förståelse för processen och även vilken respons som kan förväntas när någon förändring gjorts. På sikt kan interaktiv processtyrning bidra till en stabilare process, snabbare omställningar mellan produkter och därmed bidra till en bättre ekonomi för företaget.

För mer information kontakta gärna