"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ole Norberg

Som Lektor i Medieteknik undervisar jag främst på civilingenjörsprogrammet i Interaktionsdesign och den forskning jag bedriver försöker jag att koppla till samma program.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Roll: Biträdande prefekt, Ställföreträdande prefekt
Plats
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset, TEK.D.404 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som Lektor i Medieteknik undervisar och forskar jag inom ämnet Interaktionsdesign. De forskningsprojekt som jag är inblandad i har ofta en stark koppling till företag, offentligsektor och industri.

Interaktionsdesign i den form jag behandlar den är digital och innefattar samspelet mellan människor och datorsystem, maskiner eller processer. Vanliga exempel är våra mobiltelefoner, självincheckning på flygplatser och olika typer av datorsystem som vi stöter på i vardagen och arbetslivet. Min forskning inriktas mot industriella tillämpningar där interaktionsdesign kopplats till komplexa produktionsprocesser. För att sådana system skall vara framgångsrika krävs förutom interaktionsdesign även kunskap kring processen och hur den kan modelleras samt hur stora mängder data kan sammanställas och visualiseras.

För tillfället driver vi ett projekt som heter ”Interaktiv Processtyrning” som syftar till att förbättra förståelsen för produktionsprocessen vid massaframställning. Vårat system skall vara ett stöd för processoperatörer och produktionsledare i deras arbete och underlätta i deras beslutsprocesser. Vår förhoppning är att man med en interaktiv processtyrning både ska spara pengar och förbättra kvalitén på produkten.

Jag har under större delen av mitt yrkesliv arbetat inom olika forskningsorganisationer i industrin. Från den tiden har jag fått en bra bild av vilka utmaningar forskare och utvecklare i industrin ställs inför och vilket stöd som önskas från akademin.  Samarbetsprojekt mellan industri och akademi har varit min vardag och jag har deltagit både som industrirepresentant och som akademiker.

Innan jag började på Umeå universitet jobbade jag på följande ställen:

2017 - 2019        

Senior Research and Development Engineer - Domsjö Fabriker AB, www.domsjo.adityabirla.com  

   - Research, Product and Process development in the field of dissolving pulp and viscose production

 

2016-2017

R&D Manager Functional Surfaces – BillerudKorsnäs, www.bilerudkorsnas.com  

   - Manage and develop the Function Surfaces research team. In order to support the development of tomorrows packaging   solutions, initiate research project to find new materials and processes.

 

2009-2013

Senior Research Scientist – Mid Sweden University.

- Develop research area “Spectral Imaging”

- Teaching on Advanced level, Supervising PhD students, Coordination of industrial projects

 

2008-2017

CEO – Voxvil AB

   - Founder of company 

   - Develop products and services within colour imaging

 

2007

PostDoc at STFI-Packforsk AB (RISE), Stockholm, Sweden

   - Security printing applications in digital printing

 

1996-2008

Senior Research Scientist – M-real, Sweden.

   - Technical expert, develop new/improved methods, processes and products

   - Develop own competence area and end customer solutions

   - Represent the company in external tasks e.g. research steering bodies, supplier and customer contacts

IVSP '23: proceedings of the 2023 5th international conference on image, video and signal processing, New York: Association for Computing Machinery (ACM) 2023 : 183-190
Mejtoft, Thomas; Emma, Parsjö; Norberg, Ole; et al.
IVSP '23: Proceedings of the 2023 5th International Conference on Image, Video and Signal Processing, ACM Digital Library 2023 : 95-100
Mejtoft, Thomas; Lindahl, Håkan; Norberg, Ole; et al.
ECCE '23: Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2023
Mejtoft, Thomas; Vejbrink Starbrink, Nike; Roos Morales, Carla; et al.
36th Bled eConference – digital economy and society: the balancing actfor digital innovation in times of instability, Maribor: University of Maribor, University Press 2023 : 393-405
Rosenlind, Emma; Söderström, Ulrik; Norberg, Ole; et al.
ECCE '23: proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2023 : responsible technology, community, culture, and sustainability
Söderström, Ulrik; Harlin, Olivia; Norberg, Ole; et al.
ECCE '23: Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2023
Tjärnhage, Anja; Söderström, Ulrik; Norberg, Ole; et al.
ECCE '22: proceedings of the 33rd European Conference on Cognitive Ergonomics
Söderström, Ulrik; Larsson, William; Lundqvist, Max; et al.
34th Bled eConference: Digital Support from Crisis to Progressive Change: conference proceedings, Maribor, Slovenia: University of Maribor Press 2021 : 397-408
Mejtoft, Thomas; Frängsmyr, Erik; Söderström, Ulrik; et al.
34th Bled eConference: Digital Support from Crisis to Progressive Change: conference proceedings, Maribor: University of Maribor University Press 2021 : 405-416
Mejtoft, Thomas; Hedlund, Jonathan; Söderström, Ulrik; et al.
ACM International Conference Proceeding Series
Mejtoft, Thomas; Lagerhjelm, Linus; Söderström, Ulrik; et al.
Interaction and Media Technology Report Series, 2 / 2021
Mejtoft, Thomas; Söderström, Ulrik; Norberg, Ole; et al.
Interaction and Media Technology Report Series, 2 / 2020
Söderström, Ulrik; Norberg, Ole; Nordström, Tomas; et al.
COMPUTATIONAL COLOR IMAGING, CCIW 2015 : 69-80
Rahaman, G. M. Atiqur; Norberg, Ole; Edstrom, Per
Nordic Pulp & Paper Research Journal, Vol. 28, (4) : 596-601
Hägglund, Håkan; Norberg, Ole; Edström, Per

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

15 april 2020 till 15 december 2020

Jag undervisar främst mot Civilingenjörsprogrammet i Interaktionsdesign. Exempel på kurser som jag undervisar i är:

- Signal- och Bildbehandling

- Databasteknik och Webbaserade system

- Interaktionsdesign