"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-16

Internationell forskningskonferens samlar ledande experter i kampen mot denguefeber

NYHET Den 24–26 februari samlas världens ledande forskare på infektionssjukdomen dengue i Sri Lanka för en forskarkonferens, som del i en världsomspännande mobilisering i kampen mot denguefeber. En central del i detta arbete är DengueTools, ett internationellt forskningskonsortium som koordinerats av Umeå universitet med stöd av EU-medel.

DengueTools har avsevärt ökat kunskapsmängden om virussjukdomen, och hur den kan begränsas genom att kontrollera stickmyggorna Aedes aegypti och A. Albopictus.

– DengueTools är ett internationellt forskningskonsortium fokuserat på att utveckla övervakningsstrategier av myggor och sjukdomsfall, bättre och snabbare diagnosmetoder och nya sätt att bekämpa denguevirusets spridning, säger Raman Preet, som är projektsamordnare för DengueTools.
– Detta unika forskningssamarbete har ökat kunskapen om hur dengue kan bevakas och förhindras genom att studera sjukdomen i Sri Lanka och Thailand. Men DengueTools är också en beprövad forskningmodell som kan användas för att snabbt utforma en kollaborativ svarsåtgärd mot zikaviruset. Faktum är att vi redan påbörjat just detta arbete.

DengueTools är ett 54 månader långt projekt som leds av Umeå universitets centrum för forskning om global hälsa, under ledning av professor Annelies Wilder-Smith. I konsortiet ingår 14 partner från 11 länder i Europa, Asien och Sydamerika. Det har finansierats med ett forskningsanslag från EU på 5,7 miljoner euro. Projektet, som förlängdes sex månader, avslutas med evenemanget Stem the Tide, en internationell forskningskonferens i Colombo, Sri Lanka. DengueTools är ett av tre just nu pågående konsortier med fokus på infektionsjukdomen dengue och det första att avslutas. 

Raman Preet
Raman Preet, Umeå universitet
(Foto: Mattias Pettersson)

Mycket kring denguefeber är fortfarande okänt. Kunskap som tagits fram i projektet kommer att presenteras vid konferensen och varvas med föreläsningar av inbjudna internationella experter. Konferensen kommer att beröra konsortiets tre huvudsakliga fokusområden: 

  • utveckling av nya praktiska och kostnadseffektiva verktyg och strategier för diagnosticering och övervakning av epidemier i drabbade områden med begränsade sjukvårdsresurser
  • utveckling av nya strategier för att förhindra dengueinfektioner bland skolbarn
  • beskrivning och motåtgärder för att hindra att denguefeber sprider sig till nya områden såsom Europa

Till följd av ökad sporadisk rapportering av inhemsk denguesmitta i Frankrike och Kroatien år 2010, och en rädsla att dengue epidemier skulle kunna sprida sig till Europa lanserades DengueTools som EU-projekt i september 2011. Farhågorna för Europa bekräftades redan följande år då ungefär 2 100 personer smittades under ett dengueutbrott på Madeira, Portugal.

Dengue- och zikavirusen bärs av samma myggarter, Aedes aegypti och A. albopictus. Just därför är den kunskap som samlats genom DengueTools-konsortiet, och den infrastruktur för forskning som byggts upp, till enormt stor nytta när Europa och andra delar av världen nu mobiliserar för att bekämpa hälsohotet från Zika.

För mer information om konferensen Dengue: Stem the Tide, som arrangeras i Colombo, Sri Lanka, den 24–26 februari, besök: www.conference.epid.gov.lk

Mer information om DengueTools finns på: www.denguetools.net

Fakta om denguefeber:

  • Denguefeber är en myggburen virussjukdom som drabbar mellan 50-100 miljoner människor varje år, varav ca 25 000 fall är dödliga.
  • Denguefeber utgör en stor sjukvårdsbörda i drabbade länder.
  • Eftersom myggorna som sprider dengueviruset är aktiva dagtid, och barn generellt inte har immunitet, så är skolbarn den mest utsatta gruppen.
  • Omkring 100 länder anses utsatta för virussmittan men särskilt drabbade är länder i Sydostasien och Sydamerika.
  • Totalt riskerar ungefär 2,5 miljarder människor att smittas.
  • Smittorisken är högst i tropiskt- och subtropiskt klimatförändringar och globala resmönster bidrar till ökade risker att denguefeber sprids i södra Europa. 

För mer information, vänligen kontakta:

Raman Preet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet072 706 1365/090 786 5221
raman.preet@umu.se
​Högupplöst porträtt

Photo: Aedes aegypti biting human (​Wikipedia​) 

Redaktör: Daniel Harju