"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-11

Internationell klass på crossmedia-kurs

NYHET Begrepp som cross-media och storytelling har blivit allt mer vanliga inom it-branschen. För att gå djupare i området har studenter vid Institutionen för Informatik vid Umeå universitet under vårterminen haft god hjälp av internationellt meriterade gästföreläsaren Christy Dena.

Christy Dena är en internationell välkänd författare, designer och regissör inom digitala crossmedia-projekt. Med basen i Australien reser hon över helva världen för att tala på konferenser, delta i olika projekt och leda kurser för studenter. Los Angeles, Hollywood, Spanien och Finland är bara några av hennes nedslag detta år och nu senast är hon också aktuell med ett kapitel i boken The Emerging Writer.

Under denna vårtermin har också studenter som läser Digital medieproduktion vid Institutionen för Informatik, Umeå universitet, fått ta del av hennes kunskaper inom nya områden som crossmedia och storytelling.

– Det är andra gången som jag är här och kursen jag nu håller är en del av ett samarbete som jag haft med institutionen ända sedan 2007, berättar Christy Dena.

Denna gång har hon lett en sex veckor lång kurs då studenterna fått lära sig mer om vad storytelling innebär och hur crossmedia-produktioner kan användas för en webbsida eller exempelvis en Facebook-sida.

– Studenterna har fått arbeta med inspiration från folksagor och Astrid Lindgrens berättelser om Ronja och Bröderna Lejonhjärta. Sedan har de fått anpassa dem till produktioner för sin egen åldersgrupp, säger Christy Dena.

– Det är viktigt att visa studenterna på ett tidigt stadium hur de kan kombinera olika plattformar och inte minst hjälpa dem att vara öppna inför alla förändringar som ofta behöver göras med projekt som man älskar, fortsätter Christy Dena som ser fram mot ett fortsatt samarbete med Informatik vid Umeå universitet.

Redaktör: Mikael Hansson