"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-04

Internationell konferens om att hantera problem och kriser

NYHET Den 5–7 oktober anordnas en internationell konferens om hur barn, ungdomar och familjer bemöter och klarar svårigheter och kriser i livet. Flera världsledande forskare inom området kommer att delta, och värd är institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Det är andra gången som konferensen ”Coping with stress” arrangeras, och den vänder sig bland annat till socionomer, psykoterapeuter, psykologer, forskare och personal inom kriminalvård och hälso- och sjukvård.

En av huvudtalarna är den framstående stressforskaren Susan Folkman, USA. Hon var en av dem som myntade begreppet ”coping”, eller hantering på svenska, och kommer att prata om hur individer uppfattar och hanterar stress.

Robert Cloninger, USA, är också världsledande inom sitt område. Han har förnyat de gamla personlighetsteorierna, och ska tala om hur en persons temperament och karaktär samverkar, och vad dessa egenskaper betyder. Han blev redan 1983 hedersdoktor vid Umeå universitet.

En annan av konferensens huvudpersoner är Michael Ungar från Kanada, som är professor i socialt arbete och en erfaren familjeterapeut. Han ska berätta mer om hur individens ”motståndskraft” kan bli källan till en bättre hälsa.

Arrangör för konferensen är institutionen för socialt arbete.

Konferensprogrammet finns på: www.copingwithstress.se

För mer information, kontakta:Mehdi Ghazinourinstitutionen för socialt arbeteUmeå universitetTelefon: 070-213 8312
E-post: mehdi.ghazinour@socw.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall