"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-27

Internationell konferens om digitalisering av kulturarvet

NYHET Digitala bibliotek och arkiv, digitalt kulturarv, nya medier, europeiska perspektiv och internationellt deltagande. HUMlab vid Umeå universitet bjuder in till ännu en internationell konferens.

Internationella föreläsare och debattörer har bjudits in den 2-3 april för att diskutera det europeiska initiativet till gemensamma digitala bibliotek, en bred tillgång till ett digitaliserat kulturarv, de bästa praktikerna, innovativa gränssnitt för arkivinformation och de nya mediernas möjligheter vad gäller digitala arkiv. Symposiet samlar deltagare från tio länder.

Idén om digitala bibliotek och arkiv är inte ny, men symposiet vid HUMlab sätter in den i ett nytt sammanhang. Exempel från fältet möter expertis från andra områden, kritiska och konstruktiva perspektiv blandas i programmet med satsningar på existerande realiseringar och utveckling av framtida inriktningar. Det kan t ex handla om att sätta innehållet i de digitala arkiven i sammanhang, att visualisera kulturella skeenden och visningar av ny teknologi.

Programmet i sin helhet

I anslutning till symposiet bjuder HUMlab in till ett öppet seminarium om nya digitala publiceringsformer. Professor Tara McPherson, University of Southern California, talar om: "Dynamic Vernaculars: Emergent Digital Forms in Contemporary Scholarship". Seminariet sänds också direkt på internet via HUMlabs webbplats.

HUMlab vid Umeå universitet organiserar symposiet som markerar avslut på det av EU-stödda projektet QVIZ.

För ytterligare information, kontakta gärna
Patrik Svensson, tel: 070-397 84 66 eller e-post: patrik.svensson@humlab.umu.se
Föreståndare vid HUMlab och projektledare för QVIZ-projektet

Fredrik Palm, tel 070-3364438 eller e-post fredrik.palm@humlab.umu.se Bitr. Projektledare för QVIZ-projektet

Redaktör: Helena Vejbrink