"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-05

Internationell panel ger Umeåkemister excellenta omdömen

NYHET Under 2008 har en internationell expertpanel utvärderat svensk forskning inom oorganisk kemi. Den forskning som Umeåkemisterna Per Persson och Staffan Sjöberg bedriver bedöms som excellent av panelen.

– Per Persson och jag kompletterar varandra i vår forskning och det har lett till att vi tillsammans blivit en väldigt stark konstellation, säger Staffan Sjöberg, professor i oorganisk kemi.
Gemensamt har de utvecklat den oorganiska kemin mot geokemi och biogeokemi och därigenom skapat en unik Umeåprofil. Detta är någonting som panelen lyfter fram i sin rapport, där de också poängterar att forskningen i högsta grad är relevant för vår tids miljöfrågor och ett viktigt framtidsområde. Målet för de båda Umeåprofessorernas forskning är att på molekylär nivå förstå de processer som påverkar kemiska ämnens kretslopp i naturen framför allt reaktioner på olika slags ytor.

Per Persson arbetar med att karakterisera dessa processer med hjälp av avancerade spektroskopiska metoder.. Staffan Sjöberg har i sin forskning koncentrerat sig på att utveckla modeller som beskriver processerna.

Panelen rekommenderar starkt att Per Persson, som beröms för sin höga produktivitet av välciterade arbeten, får fortsatt finansiering av Vetenskapsrådet. Eftersom Staffan Sjöberg snart går i pension anser panelen att det är av största vikt att liknande projekt får ekonomiskt stöd för att området ska fortsätta växa.

Oorganisk kemi omfattar många ämnesområden men gemensamt är att forskningen söker grundläggande förståelse för strukturer och bindningar i molekyler och material.
Panelen har bedömt 29 forskargrupper som har finansierats av Vetenskapsrådet under åren 2003–2007. Det sammanfattande omdömet är att den forskning inom oorganisk kemi som Vetenskapsrådet stöder är solid och av utmärkt kvalitet inom flera subdiscipliner.

Rapporten finns i sin helhet på: www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2008_15.pdf

För ytterligare information, kontakta gärna:
Staffan Sjöberg, professor i oorganisk kemi Telefon: 090-786 54 10, 073-6205410
E-post: staffan.sjoberg@chem.umu.se

Per Persson, professor i kemi med inriktning mot molekylär geokemi Telefon: 090-786 55 73, 070-2663879
E-post: per.persson@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman