"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-17

Internationella gästforskare blir årets medicinska hedersdoktorer

NYHET Medicinska fakultetens vid Umeå universitet har utsett Fredricka Gilje, senior professor i omvårdnad, och Simon Griffin, professor i allmänmedicin, till hedersdoktorer för 2016. Fredricka Gilje, verksam vid Montana State University i USA, har stärkt den internationella omvårdnadsforskningen, särskilt vad gäller psykiatrisk omvårdnad och kvalitativ forskning. Simon Griffin, verksam vid University of Cambridge, är framstående inom primärvårds- och diabetesforskning och en regelbunden samarbetspartner i Umeå.

Insignierna till hedersdoktorerna, som båda under flera års tid regelbundet föreläst och forskat vid Umeå universitet, kommer att överlämnas vid universitetets årshögtid den 22 oktober.

– Årets hedersdoktorer har haft stor betydelse för utvecklingen inom två viktiga forskningsområden, säger Åke Forsberg, som är vice dekan vid medicinska fakulteten.
– Aktiva samarbeten med ledande forskare har mycket stor betydelse för både grundutbildning, forskarutbildning och forskning vid fakulteten. Fredricka och Simon är båda mycket goda exempel på betydelsen av internationella samarbeten och mycket värdiga att utnämnas till hedersdoktorer.

Stora forskningsinsatser med fokus på äldre personers psykiska hälsa

Fredricka Gilje

Fredricka Gilje är senior professor i omvårdnad (nursing) och verksam vid Montana State University i USA. Genom åren har Fredricka Giljes mångfacetterade bidrag stärkt kvalitativ forskning inom omvårdnad, särskilt psykiatrisk omvårdnad. För närvarande forskar hon kring psykisk ohälsa och självmordsprevention bland äldre, sjuksköterskors bemötande av självmordspatienter samt utbildningsprogram för att förebygga självmord.

Umeå universitet och Institutionen för omvårdnad har haft ett långvarigt och produktivt samarbete med Fredricka Gilje. Hon kom som gästprofessor vid Umeå universitet och dåvarande institutionen för omvårdnadsforskning 1995 på inbjudan av professor Astrid Norberg. Omvårdnad som forskningsfält och huvudområde var då under uppbyggnad i Sverige och att få en internationell forskare till institutionen var mycket värdefullt. Sedan 1995 har Fredricka Gilje bjudits in som gästprofessor i Umeå totalt fem gånger, under både korta och långa perioder. Förutom att ha undervisat på grund- och avancerad nivå har Fredricka Gilje varit handledare och ett generellt stöd till doktorander. Hon har även varit opponent vid disputationer.

– Som internationell gästforskare har Fredricka varit en mycket viktig person för utvecklingen av omvårdnad som forskningsfält och huvudområde här i Umeå, säger Elisabeth Lindahl, som är universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad.
– Fredrickas kunskaper inom kvalitativa forskningsmetoder och psykiatrisk omvårdnad samt hennes regelbundna generösa bidrag till både studenter och forskare har gett oss alla nya perspektiv. Hon har dessutom delat med sig av sina internationella kontakter och därmed bidragit till en fortsatt internationalisering.

Fredricka Gilje har även undervisat vid andra svenska universitet, bland annat Ersta Sköndal Högskola och Mälardalens Högskola, men även internationellt i Norge, Finland och Kina. Hon har publicerat extensivt i topprankade tidskrifter såsom Journal of Clinical Nursing och International Journal of Nurse Ethics, där hon även ingått i redaktionella granskningsråd.

Ett internationellt namn inom allmänmedicin och delaktig i forskarutbildning i Umeå

Simon Griffin (foto: University of Cambridge)

Simon Griffin, professor i allmänmedicin vid University of Cambridge, är en internationellt väl etablerad forskare inom diabetes- och primärvårdsforskning. I sin forskning använder Simon Griffin en bred repertoar av forskningsmetoder inklusive epidemiologi, kvalitativa metoder och randomiserade kliniska studier. Hans forskning har bidragit till en fördjupad förståelse för värdet av screening för diabetes. Han har också studerat hur omgivningsfaktorer och livsstil bidrar till utvecklingen av övervikt och fetma samt hur man kan öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar.

– Simon är en brilliant forskare inom allmänmedicin och en väldigt viktig samarbetspartner för Umeå universitet, inte minst vad gäller för forskarutbildning, säger Olov Rolandsson, som är professor vid Folkhälsa och klinisk medicin och avdelningschef för Allmänmedicin.
– Simon har med sin djupa kompetens och ett brinnande engagemang för både utbildning och primärvårds- och diabetesforskning bidragit stort till allmänmedicin i Umeå.

Simon Griffin, som vid sidan av forskningen utför praktik på 20 procent vid Lensfield Mecical Practice i Cambridge, har stora anslag från brittiska forskningsfonder och ingår i en rad internationella samarbeten. 2010 rekryterades han som lärare i Nationella forskarskolan i allmänmedicin (NFSA), som finansieras av vetenskapsrådet och som leds av Umeå universitet. Som en NFSAs två fasta internationella lärare i Umeå håller Simon Griffin årligen föreläsningar och seminarier, något som bidragit till forskarskolans och Umeå universitets internationalisering. Simon är också delaktig i forskningssamarbetet VIPCAM, som grundades på Västerbottens hälsoundersökningar och som är ett nära samarbete mellan forskare vid Umeå universitet och University of Cambridge.

Simon Griffin är verksam som expertkonsult för brittiska National Institute for Health Research (NIHR) och står som medförfattare av över 250 publiceringar, inklusive artiklar i Lancet, BMJ och JAMA, vilka har blivit citerade över 12 700 gånger. Han har vunnit priser från British Medical Journal och Royal College of General Practitioners för årets forskningspublicering, 2013 respektive 2012.

För mer information om Fredricka Gilje, kontakta gärna:

Elisabeth Lindahl, Institutionen för omvårdnadTelefon: 090-786 92 57
E-post: elisabeth.lindahl@umu.se

För mer information om Simon Griffin, kontakta gärna:

Olov Rolandsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, AllmänmedicinTelefon: 090-785 35 71
E-post: olov.rolandsson@umu.se

Redaktör: Daniel Harju