"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-22

Internationella hedersdoktorer i medicin

NYHET Tre internationellt kända namn har utsetts till hedersdoktorer 2012 vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet: Den banbrytande genusforskaren Ellen Annandale, genforskningspionjären Rodney Rothstein och Lancet-redaktören Stuart Spencer.

Professor Ellen Annandale, född 1957 och sedan 1998 medicinsk sociolog vid University of Leicester, Storbritannien, är en världsledande forskare på området genus och hälsa. Hon har särskilt fokuserat på hur hälsa och sjukdom förhåller sig till kvinnors och mäns villkor i samhället. Annandale har utvecklat teorier som förklarar skillnader i hälsa mellan kvinnor och män, bland annat i den prisnominerade boken ”Women´s Health and Social Change” (2009). Hon är sedan 2004 redaktionschef för den välrenommerade tidskriften Social Science & Medicine och har sedan 2000 samarbetat med fakulteten och regelbundet hållit föreläsningar och seminarier vid Umeå centrum för genusforskning i medicin (UCGM), bland annat högtidsföreläsningen vid dess invigning 2006. Samarbetet har efterhand utökats till hela det starka forskningsområdet genusvetenskap vid Umeå universitet och Ellen Annandale ingår sedan 2007 i referensgruppen för universitetets Centre of Gender Excellence. Hon har samverkat med Umeåforskare kring flera publikationer och framgångsrika projektmedelsansökningar.

Professor Rodney Rothstein, född 1947 och sedan 1984 verksam vid Columbia-universitetet i New York, är en internationellt erkänd pionjär bakom tekniken för att slå ut gener i arvsmassan och framkalla specifika mutationer. Hans metod för ”gene targeting” i jästceller revolutionerade forskningsområdet när den publicerades 1983 (med över 2 700 citeringar) och har gjort det enkelt för dagens forskare att med hög precision ta bort eller ersätta specifika gener i bagerijäst. Idén utvecklades senare till den så kallade knock-out-tekniken i däggdjursceller, Nobelprisbelönad 2007. Sedan 1998 har Rodney Rothstein samarbetat med framgångsrika jästforskare vid Umeå universitet, framför allt Lars Thelander och Andrei Chabes, och han har besökt Umeå flera gånger. Samarbetet pågår fortfarande och har lett till flera viktiga publiceringar om DNA-skador och DNA-reparation.

Dr Stuart Spencer, född 1949, har doktorsexamen från University of London och är redaktör (Executive Editor) på den ansedda brittiska medicintidskriften The Lancet. Han leder där ett redaktionsteam som hanterar snabb publicering (inom en månad från inskickat manus) av ca 50 utvalda vetenskapliga artiklar per år. Ämnesmässigt är han ansvarig för kardiologi och blodtrycksfrågor. Dessutom har han inom redaktionen ansvaret för att utreda anmälningar om bristande etik i forskning och publicering. Stuart Spencer har undervisat vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, sedan 2006, dels på introduktionskursen i forskningsmetodik, dels inom Nationella forskarskolan i allmänmedicin, som finansieras av Vetenskapsrådet. Han tillhör styrgruppen för Nationella forskarskolan och har gjort stora insatser för att ge den en internationell prägel, inte minst genom att undervisa i konsten att skriva vetenskapliga artiklar som håller måttet för publicering.

De tre hedersdoktorerna promoveras vid Umeå universitets årshögtid lördag den 20 oktober och kommer i det sammanhanget att föreläsa om sin verksamhet.

För mer information om Ellen Annandale, kontakta gärna professor Anne Hammarström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, ordförande i UCGM, tel. 090-785 35 47
e-post anne.hammarstrom@fammed.umu.se

För mer information om Rodney Rothstein, kontakta gärna gruppledare Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, tel. 090-786 59 37
e-post andrei.chabes@medchem.umu.se För mer information om Stuart Spencer, kontakta gärna professor Lars Hjalmar Lindholm, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,
endast e-post larsh.lindholm@fammed.umu.se